Hoeveel Parlementsleden zijn er? 

Sinds 1 juli 2014 telt het Europees Parlement 751 leden, zoals in het Verdrag van Lissabon is bepaald.

In februari 2018 hebben de leden gestemd voor een verlaging van het aantal zetels bij de volgende Europese verkiezingen in mei 2019. Vanwege het vertrek van de 73 Britse leden, stemt het Parlement ermee in dat de omvang van het EP afneemt van 751 tot 705 zetels. Deze afname laat ruimte voor eventuele toekomstige uitbreiding van de Unie.

Het voorstel is erop gericht de zetels op een "objectieve, eerlijke, duurzame en transparante manier" te verdelen. Als de Europese Raad het voorstel aanvaardt, wordt met de nieuwe zetelverdeling het beginsel van "degressieve proportionaliteit" in acht genomen. Daarbij beschikken grote lidstaten in verhouding tot hun bevolking over minder zetels dan kleine lidstaten; Parlementsleden uit grote lidstaten vertegenwoordigen meer burgers dan leden uit kleine lidstaten. Hierbij wordt echter ook rekening gehouden met mogelijke wijzigingen van het aantal lidstaten en demografische trends, en wordt het algemeen evenwicht van het institutioneel systeem gerespecteerd.