Hoeveel Parlementsleden zijn er? 

Plenary zapping June 2016: Tax avoidance, migration, Juncker plan 

Sinds 1 juli 2014 telt het Europees Parlement 751 leden, zoals in het Verdrag van Lissabon is bepaald. Vanaf de volgende Europese verkiezingen in mei 2019 zal het Europees Parlement bestaan uit 705 leden - tenzij het Verenigd Koninkrijk op dat moment nog lid is van de Europese Unie.


Op basis van een voorstel van het EP van februari 2018 heeft de Europese Raad in juni 2018 een besluit aangenomen over de samenstelling van het Europees Parlement. Het besluit vermeldt het aantal vertegenwoordigers dat in elke lidstaat in het Europees Parlement wordt verkozen voor de zittingsperiode 2019-2024. Vanwege het vertrek van de 73 Britse leden, zal de omvang van het EP afnemen van 751 tot 705 zetels. Deze afname laat ruimte voor eventuele toekomstige uitbreiding van de Unie.


27 van de 73 zetels die vacant worden door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zullen opnieuw worden toegewezen om het beginsel van degressieve proportionaliteit beter tot uiting te brengen.


De 27 zetels zullen als volgt worden herverdeeld: Frankrijk (+ 5), Spanje (+ 5), Italië (+ 3), Nederland (+ 3), Ierland (+ 2), Zweden (+ 1), Oostenrijk (+ 1), Denemarken (+ 1), Finland (+ 1), Slowakije (+ 1), Kroatië (+ 1), Estland (+ 1), Polen (+ 1) en Roemenië (+ 1). Geen enkele lidstaat verliest zetels.


Het voorstel is erop gericht de zetels op een "objectieve, eerlijke, duurzame en transparante manier" te verdelen. Overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt met de nieuwe zetelverdeling het beginsel van degressieve proportionaliteit in acht genomen. Daarbij beschikken grote lidstaten in verhouding tot hun bevolking over minder zetels dan kleine lidstaten. Parlementsleden uit grote lidstaten vertegenwoordigen meer burgers dan leden uit kleine lidstaten.


751 leden  ; in het Europees Parlement