Salarissen en pensioenen 

Hoeveel verdienen Parlementsleden?

Sinds in juli 2009 voor de leden een enkel statuut van kracht is, ontvangen alle leden hetzelfde salaris.


Overeenkomstig het Statuut bedraagt het brutosalaris van Parlementsleden sinds juli 2018 8.757,70 EUR per maand. Dit salaris is afkomstig uit de begroting van het Parlement. Alle Parlementsleden betalen EU-belasting en verzekeringspremies, waarna het salaris 6.824,85 EUR bedraagt. Daarnaast verplichten de meeste EU-landen hun Parlementsleden om extra nationale belasting te betalen aan hun eigen land. Het uiteindelijke salaris (salaris na belasting) van een individueel lid hangt dus af van de fiscale regels in het land waarvan het lid afkomstig is. Het basissalaris van een Parlementslid komt overeen met 38,5 % van het basissalaris van een rechter bij het Hof van Justitie van de EU, wat wil zeggen dat Parlementsleden niet (kunnen) beslissen over de hoogte van hun eigen salaris.


Bij de toepassing van het Statuut gelden enkele uitzonderingen: leden die voor de verkiezingen van 2009 reeds in het Parlement zitting hadden, kregen de mogelijkheid om voor de gehele duur van hun EP-mandaat voor de tot dan toe bestaande nationale regeling te kiezen wat betreft bezoldiging (waarbij hun hetzelfde bedrag werd betaald als aan nationale parlementsleden), overbruggingstoelage, ouderdomspensioen en overlevingspensioen.


Hebben Parlementsleden recht op pensioen? Hoeveel bedraagt het?


De leden hebben bij het bereiken van de 63-jarige leeftijd recht op ouderdomspensioen. Het pensioen bedraagt 3,5 % van het salaris voor elk vol jaar waarin het mandaat werd uitgeoefend, maar niet meer dan 70 % in totaal. Deze pensioenen worden betaald uit de begroting van de Europese Unie.


Het in 1989 ingevoerde aanvullend-pensioenstelsel voor Parlementsleden is sinds juli 2009 gesloten voor nieuwe leden en wordt momenteel afgebouwd.