Bepalingen betreffende het personeel: parlementaire medewerkers 

De leden kunnen binnen een door het Parlement bepaald budget hun eigen personeel uitkiezen. In 2019 bedraagt het maximale maandelijkse bedrag dat beschikbaar is voor alle kosten in verband met de aanwerving van persoonlijke medewerkers 24 943 EUR per Parlementslid. Geen van deze bedragen wordt aan de Parlementsleden zelf betaald.


Parlementsleden kunnen verschillende soorten medewerkers kiezen:

  • Geaccrediteerde medewerkers, gevestigd te Brussel (of Luxemburg/Straatsburg) vallen in administratief opzicht onder het directe beheer van de parlementaire administratie. Hiervoor gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor tijdelijke functionarissen van de EU. Parlementsleden kunnen ten hoogste drie geaccrediteerde medewerkers aanwerven (onder bepaalde voorwaarden vier). Ten minste een kwart van het totale budget moet worden gebruikt voor het aanwerven van geaccrediteerde medewerkers.
  • Parlementsleden kunnen ook "plaatselijke" medewerkers aanwerven, die in hun lidstaat gevestigd zijn. Zij vallen in administratief opzicht onder het beheer van erkende betalingsgemachtigden, zodat de voorschriften op het vlak van belastingen en sociale zekerheid op de juiste manier worden nageleefd. Ten hoogste 75 % van het totale budget mag voor deze plaatselijke medewerkers worden gebruikt.

Afgezien van de aanwerving van geaccrediteerde en plaatselijke medewerkers, kan ten hoogste een kwart van het totale beschikbare budget worden gebruikt voor diensten van door het Parlementslid gekozen dienstverleners, zoals het laten uitvoeren van een deskundigenonderzoek.


De medewerkers zijn verplicht om externe activiteiten die tot een belangenconflict kunnen leiden te vermijden. Sinds 2009 mogen Parlementsleden geen naaste familieleden meer in dienst nemen.


De namen of bedrijfsnamen van alle medewerkers worden voor de looptijd van hun overeenkomst bekendgemaakt op de website van het Parlement. Hiervan kan slechts om naar behoren gemotiveerde veiligheidsredenen worden afgeweken.