Wat is het Europees Parlement? 

Het Europees Parlement heeft met de Raad van de Europese Unie (regeringen van EU-lidstaten) gedeelde bevoegdheden op het gebied van de EU-begroting en -wetgeving, speelt een belangrijke rol bij de verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie en ziet toe op de democratische werking van de andere EU-instellingen.

De leden van het Europees Parlement worden verkozen in de lidstaten en behartigen de belangen van de 500 miljoen inwoners van de EU. Over de jaren heen heeft het Parlement als gevolg van de opeenvolgende wijzigingen van de Europese verdragen aanzienlijke wetgevings- en begrotingsbevoegdheden verworven.