Welke rol speelt het EP bij de EU-begroting? 

Het Parlement neemt samen met de Raad een besluit over de jaarlijkse begroting van de EU. In de jaarlijkse begroting moeten de maxima worden gerespecteerd die in het zevenjarig 'financieel kader' van de EU zijn vastgesteld. De langetermijnbegroting kan niet zonder goedkeuring van het Parlement worden vastgesteld.

Na het einde van elk jaar gaan de Parlementsleden na hoe de Europese Commissie en de EU-lidstaten het geld hebben gebruikt, om te besluiten of aan elke instelling kwijting kan worden verleend, d.w.z. of definitief kan worden goedgekeurd hoe de middelen in een specifiek jaar zijn besteed.