Welke talen worden in het Parlement gebruikt? 

De EU heeft 24 officiële talen. Een duidelijke reden daarvoor is dat alle EU-burgers de mogelijkheid moeten hebben om wetgeving of andere documenten van de EU die voor hen van belang zijn in hun eigen taal te lezen en om de debatten in hun eigen taal te volgen. Maar het is ook van belang dat de Parlementsleden de mogelijkheid hebben om te spreken, te luisteren, te lezen en te schrijven in hun eigen taal en in elk van de officiële talen van de EU, want het is een democratisch grondbeginsel dat iedere EU-burger lid van het Europees Parlement kan worden, ook wie geen van de werktalen (Engels, Frans) spreekt. Elke burger die lid wordt van het Europees Parlement moet zijn taken kunnen vervullen zonder bijzondere kennis van vreemde talen. Om dezelfde arbeidsomstandigheden voor alle leden te waarborgen, moeten zij volledige toegang tot informatie krijgen in hun eigen taal. Wanneer de leden spreken in een van de officiële talen, wordt dit simultaan vertaald naar andere officiële talen. Bovendien worden officiële teksten vertaald in alle 24 talen.

De toetreding van Kroatië op 1 juli 2013 bracht het totale aantal officiële talen op 24: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds.

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zal er als zodanig niet toe leiden dat het Engels als officiële taal wordt afgeschaft. Dat zou pas mogelijk zijn als alle regeringen van de EU daar unaniem toe besluiten, maar dat is weinig waarschijnlijk omdat het Engels ook in Ierland en Malta een officiële taal is.

Het werk van een tolk of vertaler

Over het algemeen vertalen alle tolken en vertalers naar hun moedertaal. Met 24 officiële talen zijn er 552 mogelijke talencombinaties. Om die te kunnen verwerken, gebruikt het Parlement soms een systeem van "spiltalen": een gesproken of geschreven tekst wordt dan eerst vertaald in een van de talen die het meest worden gebruikt (Engels, Frans of Duits), en van daaruit in de andere talen.

Tolk en vertaler zijn twee verschillende beroepen: een tolk geeft tijdens een vergadering de woorden van de spreker direct mondeling weer in een andere taal; een vertaler werkt met geschreven documenten en zorgt derhalve voor een volstrekt accurate versie van het document in de doeltaal.

Het Parlement heeft ongeveer 300 tolken in dienst en kan daarnaast regelmatig terugvallen op meer dan 1 500 externe geaccrediteerde tolken. Tijdens de plenaire vergaderweken zijn 700 à 900 tolken aanwezig. Het Parlement heeft ongeveer 700 vertalers in dienst, die maandelijks meer dan 100.000 bladzijden vertalen.

De uitgaven van het Parlement op het vlak van meertaligheid voor 2013 kwamen uit op ongeveer een kwart van zijn totale begroting.