Hoeveel mensen werken in het Parlement? 

Met ingang van januari 2018 was het aantal ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten die op de verschillende locaties voor het Parlement (met inbegrip van de fracties) werkten als volgt:

TO­TAAL

Brussel

Straatsburg

Luxemburg

Overige locaties

7 698

4 903

292

2 251

252

Het merendeel van het personeel van het Parlement (55 %) bestaat uit vrouwen.

Bijna 9 % van het EP-personeel werkt voor de fracties (671 plaatsen).

Het EP-personeel komt uit alle lidstaten van de Europese Unie en zelfs een aantal andere landen. De Belgische nationaliteit is het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door de Franse, Italiaanse, Spaanse en Duitse.

Sommige werkzaamheden worden uitbesteed, zoals gedeeltelijk het gebouwbeheer en de IT-, schoonmaak- en kantinediensten van het Parlement. Op een willekeurige dag kan het aantal mensen in de gebouwen van het Parlement hoger liggen dan 10.000, want bij de personeelsleden komen nog journalisten, bezoekers en lobbyisten.