Geaccrediteerde lobbyisten en journalisten 

Op 23 juni 2011 hebben het Europees Parlement en de Europese Commissie een gemeenschappelijk openbaar transparantieregister in gebruik genomen om informatie te verstrekken over wie invloed wil uitoefenen op het beleid van de EU. Zoals van het begin af aan de bedoeling was, bevat het register nu advocatenkantoren, ngo's, denktanks en traditionele lobbyisten.

In april 2018 omvatte het register 11.739 organisaties, met inbegrip van 7.235 personen die bij het Parlement geaccrediteerd zijn. Registratie is verplicht om een lobbyistenpas te krijgen, die toegang biedt tot het Europees Parlement.

Op 16 april 2018 zijn politieke onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Commissie en de Raad begonnen over nieuwe gemeenschappelijke regels die de activiteiten van belangenvertegenwoordigers op EU-niveau nog transparanter zullen maken. Het nieuwe voorstel van een interinstitutioneel akkoord is erop gericht ook de Raad aan het lobbyregister te laten meewerken, want tot nu toe is de Raad niet meer dan een waarnemer van het systeem.

Er zijn ongeveer 900 journalisten geaccrediteerd bij alle EU-instellingen, ongeveer 80 meer zijn enkel bij het Parlement geaccrediteerd.