Geaccrediteerde lobbyisten en journalisten 

Plenaire vergadering in Brussel © Europese Unie 2018 - EP 

Op 23 juni 2011 hebben het Europees Parlement en de Europese Commissie een gemeenschappelijk, openbaar transparantieregister in gebruik genomen om informatie te verstrekken over wie invloed wil uitoefenen op het beleid van de EU. Zoals van meet af aan de bedoeling was, bevat het register nu advocatenkantoren, ngo's, denktanks en traditionele lobbyisten.


In november 2018 omvatte het register 11 912 organisaties, met inbegrip van 7 246 personen die bij het Parlement geaccrediteerd zijn. Registratie is verplicht om een lobbyistenpas te krijgen, die toegang biedt tot het Europees Parlement.


Op 16 april 2018 zijn onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Commissie en de Raad begonnen over nieuwe gemeenschappelijke regels om de activiteiten van belangenvertegenwoordigers op EU-niveau nog transparanter te maken. Het nieuwe voorstel van interinstitutioneel akkoord is erop gericht ook de Raad aan het lobbyregister te laten meewerken, want tot nu toe is de Raad niet meer dan een waarnemer van het systeem.