Groepsbezoeken en individuele bezoeken aan het Europees Parlement 

Het Europees Parlement ontvangt jaarlijks meer dan 300.000 bezoekers uit de EU en daarbuiten. De meesten bezoeken de hoofdgebouwen van het Parlement, waar zij leden kunnen ontmoeten, lezingen kunnen bijwonen en de plenaire vergaderzaal kunnen bekijken. Sinds 2011 kunnen bezoekers ook naar het Parlamentarium. Dit ligt naast het hoofdgebouw, de toegang is gratis en het is zeven dagen per week open. Het Parlamentarium is een interactief bezoekerscentrum met onder meer een 360 °‑video die de werking van het Parlement laat zien, en een rollenspel waarin je als Europees politicus kan optreden. In mei 2017 ging het Huis van de Europese geschiedenis open, waarin wordt getracht een beter inzicht te verschaffen in de gebeurtenissen van de 20e eeuw op het Europese continent.

De bezoekers van de vergaderzaal van het Parlement behoren gewoonlijk tot een van de ongeveer 7.000 groepen die op uitnodiging van een Parlementslid of op eigen initiatief langskomen. Alle groepen worden ontvangen door een personeelslid dat informatie geeft over de werkzaamheden en de rol van het Europees Parlement. De rondleidingen omvatten ook een dialoog met één of twee Parlementsleden en een bezoek aan de tribune van het "Hémicycle". Groepen die op uitnodiging van Parlementsleden komen, ontvangen een financiële subsidie van het Parlement voor de kosten die zij maken voor de reis en de maaltijden.

Het Europees Parlement staat ook open voor individuele bezoekers die zonder uitnodiging langskomen. Zij krijgen op bepaalde dagen en tijdstippen een rondleiding met audiogids aan de bezoekerstribune van de plenaire vergaderzaal van het Europees Parlement aangeboden. Het is ook mogelijk het "Hémicycle" in Straatsburg te bezoeken, waar de meeste plenaire vergaderingen plaatsvinden.

In de gebouwen van het Parlement in Straatsburg wordt ook het programma Euroscola georganiseerd, waarmee duizenden scholieren van 16 à 18 jaar ervaren hoe het voelt om één dag lang Parlementslid te zijn.