Groepsbezoeken en individuele bezoeken aan het Europees Parlement 

Jaarlijks bezoeken ongeveer 450 000 personen van binnen en buiten de EU de vergaderzaal van het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg. Veel van deze bezoekers namen deel aan een van de meer dan 9 000 groepsbezoeken, en het aantal individuele bezoekers is de afgelopen jaren toegenomen.

Het Europees Parlement is van mening dat het publiek gemakkelijk toegang moet kunnen krijgen tot zijn werkzaamheden en gebouwen, omdat transparantie essentieel is voor de uitoefening van de democratische rechten in de Europese Unie. Aangezien de kosten van een reis naar Brussel en Straatsburg voor veel EU-burgers een belemmering kunnen vormen als gevolg van de grote afstand, draagt het Parlement bij in de kosten van een deel van de groepen (circa 80 000 bezoekers).

Bezoekers die naar Brussel komen, kunnen ook het Parlamentarium en het Huis van de Europese geschiedenis bezoeken, die zich buiten het gebouw van het Europees Parlement bevinden en open zijn tijdens het weekend (ongeveer 470 000 bezoekers in 2018). In Straatsburg is er een tentoonstellingsruimte, het parlamentarium Simone Veil. Er zijn interactieve tools en een 360 gradenfilm voor de bezoekers.

Bezoeken voor groepen en individuele bezoekers in het Europees Parlement © Europese Unie 2018 - EP.  

Vrij bezoek in groep

Veel bezoekers komen in groep naar het Parlement in Brussel of Straatsburg om de plenaire vergaderzaal te bezoeken en meer te weten te komen over de werkzaamheden van het Parlement. Zij worden uitgenodigd door leden van het Europees Parlement of komen op eigen initiatief. Zij worden verwelkomd door een personeelslid van het Parlement dat uitleg geeft over de werkzaamheden en de rol van het Europees Parlement, en zij kunnen leden van het Parlement ontmoeten. In Straatsburg kunnen de bezoekers buiten de vergaderperiodes een rondleiding boeken door het symboolrijke Louise Weissgebouw, al dan niet met een multimediagids.


Individuele bezoekers

Het Europees Parlement staat ook open voor individuele bezoekers. Jaarlijks brengen ongeveer 80 000 individuele bezoekers op vastgelegde tijdstippen met een interactieve multimediagids een bezoek aan de officiële tribune van de vergaderzaal van het Europees Parlement in Brussel. Ze kunnen ook uitleg krijgen of de plenaire vergaderingen volgen. In Straatsburg zijn de mogelijkheden voor individuele bezoeken in 2017 uitgebreid en sinds kort kunnen bezoekers er gebruikmaken van een multimediagids. Ongeveer 40 000 bezoekers maakten in 2018 gebruik van deze nieuwe mogelijkheid en het aantal bezoekers neemt toe.


Gesponsorde groepen


Een beperkt aantal groepen kan een bezoek brengen op uitnodiging van een lid van het Europees Parlement met sponsoring door het Parlement. Dergelijke groepen ontvangen een subsidie die de reis-, verblijf- en maaltijdkosten gedeeltelijk dekt (2 500 groepen per jaar, circa 80 000 bezoekers).

Ieder Parlementslid mag tot 110 gesponsorde bezoekers per jaar uitnodigen, in groepen van minimaal 10 personen. De leden kunnen tot 5 groepen per jaar uitnodigen naar de plenaire vergadering in Straatsburg of Brussel.


Bezoekers worden ontvangen door een personeelslid dat interactief uitleg geeft over de EU en het Parlement. Zij ontmoeten een of twee leden van het Parlement en kunnen de bezoekerstribune van de vergaderzaal bezoeken.


Aanvragen en financiële vergoedingen worden behandeld door het personeel van het Europees Parlement. De financiële vergoeding wordt per bankoverschrijving voldaan, maar een klein gedeelte ervan (maximum 40 EUR per bezoeker) kan aan de groepsleider worden betaald om op de dag van het bezoek over wat cash te beschikken. De omvang van de vergoeding wordt berekend op basis van drie factoren die worden vermenigvuldigd met het aantal bezoekers: reiskosten: kilometervergoeding (0,09 EUR per km) voor de afstand tussen de plaats van vertrek van de groep en Brussel of Straatsburg, hotelkosten in geval van een overnachting (60 EUR), en maaltijden (40 EUR). Uitsluitend de werkelijk gemaakte kosten worden terugbetaald.

Het Parlement draagt voor een aantal bezoekersgroepen bij in de reiskosten. © Europees Parlement.