Waarom krijgen sommige bezoekersgroepen subsidies? 

Het Europees Parlement is van mening dat het publiek gemakkelijk toegang moet kunnen krijgen tot zijn werkzaamheden en gebouwen, omdat transparantie essentieel is voor de uitoefening van de democratische rechten in de Europese Unie. Aangezien de kosten van een reis naar Brussel en Straatsburg voor veel EU-burgers een belemmering kunnen vormen als gevolg van de grote afstand, draagt het Parlement bij in de kosten.

Groepen die officieel door Parlementsleden worden gesponsord

Ieder Parlementslid mag tot 110 bezoekers per jaar sponsoren, in groepen van minimaal 10 personen. De leden kunnen tot 5 groepen per jaar uitnodigen in Straatsburg of Brussel.

Bezoekers worden ontvangen door een personeelslid dat uitleg geeft over de EU en het Parlement. Zij ontmoeten één of twee leden van het Parlement en kunnen de bezoekerstribune van de vergaderzaal bezoeken.

Aanvragen en financiële vergoedingen worden behandeld door het personeel van het Europees Parlement. De financiële vergoeding wordt per bankoverschrijving voldaan, maar een klein gedeelte ervan (maximum 40 EUR per bezoeker) kan aan de groepsleider worden betaald om op de dag van het bezoek over wat cash te beschikken.

De omvang van de vergoeding wordt berekend op basis van drie factoren die worden vermenigvuldigd met het aantal bezoekers: reiskosten: kilometervergoeding (0,09 EUR per km) voor de afstand tussen de plaats van vertrek van de groep en Brussel of Straatsburg, hotelkosten in geval van een overnachting (60 EUR), en maaltijden (40 EUR). Uitsluitend de werkelijk gemaakte kosten worden terugbetaald.

De definitieve financiële vergoeding kan niet hoger zijn dan de kosten die de groep werkelijk heeft gemaakt voor het bezoek aan het Parlement. Na het bezoek declareert de groepsleider de kosten die tijdens het bezoek werkelijk zijn gemaakt; een eventueel overschot moet aan het Parlement worden terugbetaald.

Groepen opiniemakers

Groepen opiniemakers die door het directoraat-generaal Communicatie worden uitgenodigd, kunnen een vergoeding voor reiskosten ontvangen die de helft bedraagt van wat door Parlementsleden gesponsorde groepen per persoon krijgen.

Deze groepen bestaan uit opiniemakers zoals gekozen overheidsfunctionarissen, vertegenwoordigers van sociale en beroepsorganisaties of verenigingen en bewegingen op nationaal of regionaal niveau, leraren, leerlingen uit het middelbaar onderwijs en studenten die hoger onderwijs volgen.

Journalisten

Het EP nodigt lokale, regionale, gespecialiseerde en nationale media uit de lidstaten uit om de plenaire vergaderingen bij te wonen. Deze uitnodigingen worden gestuurd op basis van de onderwerpen van de debatten en stemmingen van het Parlement, om de media een beter inzicht te verschaffen in het besluitvormingsproces van het Europees Parlement. De bezoeken aan Straatsburg/Brussel bieden journalisten uit de lidstaten de kans deel te nemen aan specifieke workshops over belangrijke wetgeving, Parlementsleden te ontmoeten en hen te interviewen.

Het Parlement helpt journalisten omdat zij vanwege de afstand moeilijker toegang hebben tot het EP dan tot het nationale parlement.

Het EP vindt het vanuit de transparantieplicht nodig dat alle media uit alle lidstaten toegang krijgen tot het EP en heeft daarom dit bezoekprogramma voor journalisten opgezet. Het Europees Parlement staat volledig buiten het werk dat de journalisten (al dan niet) leveren.

De uitnodiging voor de plenaire vergadering dekt de verplaatsing en 2 hotelovernachtingen (ten hoogste 180 EUR per overnachting).