Economie 

Producten voor deze categorie 

Infografiek        

Economie 
 

BlaBlaCar, Deliveroo, Airbnb ... er zit vast een bekende naam bij. Online platforms waarbij aanbod en vraag op het gebied van diensten bij elkaar komen, worden steeds populairder.

Video europarltv        

Hoewel snel en effectief zijn voor de groei van planten, brengen chemische pesticiden mogelijke risico's met zich mee voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Ongeveer 45% van het voedsel dat wij consumeren, bevat residuen van bestrijdingsmiddelen volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De EP-leden willen het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen een impuls geven en het goedkeuringsproces vereenvoudigen en versnellen. Bekijk de video voor meer informatie.

Mady Delvaux        

Het EP debatteert vandaag over een verslag dat pleit voor een wettelijk kader voor robots. Van drones van medische apparatuur, er zijn wereldwijd al 1,7 miljoen robots maar het gebruik ervan is nog steeds niet goed geregeld. Het verslag stelt voor om robots een juridische status te verlenen als "elektronische personen", om ze verantwoordelijk te kunnen houden voor handelingen of nalatigheden. Het verslag stelt ook definities voor en stelt regels voor om te bepalen hoe robots omgaan met mensen.

Griekenland debat        

Griekenland en zijn schuldenprobleem staan weer op de agenda. Een team van EU-ambtenaren en vertegenwoordigers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal naar Athene afreizen om te beoordelen of het land de meest recente hervormingen, een noodzakelijke stap voor de verdere internationale steun, heeft geïmplementeerd. Op dinsdag 14 februari bespraken de leden de situatie en riepen op tot dringende maatregelen ter verbetering van de situatie.