dokter Marie Baker: "Door de hogere levensverwachtingen duiken allerlei nieuwe ziektes op" ©Getty Image 

"Elke vorm van onderzoek houdt risico's in, hoe goed de intenties ook zijn", legt Colin Blakemore uit, professor in de neurologische wetenschappen van de universiteit van Oxford, tijdens een workshop over "ethische dilemma's over hersenonderzoek", georganiseerd door de technologieraad van het EP. Dat maakt de keuze, waar onderzoekers vaak voor staan echter niet gemakkelijker volgens de sprekers.

De kern van de ethische praktijk in onderzoek en klinische interventies is het minimaliseren van de pijn. "Dit zeer interessant en soms ingewikkeld debat over de balans tussen de voordelen en gevaren van onderzoek is van vitaal belang voor het nieuwe hersenonderzoeksveld", verklaart hij tijdens de workshop, georganiseerd door de Wetenschappelijke en Technologische Optiebeoordeling van het EP (STOA), in het kader van de Week voor het Bewustzijn van de Hersenen.


Paul Rübig (EVP), voorzitter van STOA zei tijdens het openen van de vergadering dat hersenonderzoek de vraag doet rijzen waar de grens is tussen leven en dood, rendabele en niet-rendabele levens, "een vraag die nauwelijks opkomt bij andere biomedische onderzoeksvelden".


Langer is niet altijd beter


"Dankzij moderne behandelingsmethoden is onze levensverwachting aanzienlijk gestegen, maar daardoor komen ziekten aan het licht die vroeger praktisch onbestaand waren," stelt dokter Mary Baker, voorzitter van de Europese Hersenenraad. Ze heeft het over mentale ziektes zoals depressie, bipolaire afwijking, de ziekte van Parkinson, hartaanvallen en andere.  


"Daarenboven zijn we nog altijd niet cultureel en sociaal voorbereid op deze ziektes", vult dokter Alastair Benbow, hoofd van de Europese Hersenenraad, aan en zegt dat er nog te veel vooroordelen bestaan over mentale ziektes wat "een acute nood creëert voor een wijziging in perceptie, vooral langs de media".


Doe geen kwaad: Ja maar…


De medische wetenschap is verre van perfect en veel ziektes blijven ongeneeslijk, afhankelijk van verder onderzoek. Onderzoek is echter geen magie. Professor Jean Schoenen, van de universiteit van Luik geeft een voorbeeld en vertelt over een van zijn patiënten, die leed aan een extreme vorm van clusterhoofdpijn, waar er nauwelijks een behandeling voor bestaat. De patiënt pleegde uiteindelijk zelfmoord…


"Wetenschap kan en moet vooruit gaan, maar dat is zeker niet gemakkelijk", waarschuwt Schoenen en hij gaf een voorbeeld van een andere patiënt die genas van haar clusterhoofdpijn via een experimentele behandeling met elektroden in haar hersenen, "ze stierf echter kort daarna door een hersenbloeding."


Soms is leed nodig


Bestaat er een allesomvattend antwoord op deze kwesties? "Ethisch gezien kunnen we geen leed berokkenen aan anderen, maar in de realiteit moeten we het soms doen om vooruitgang te boeken", gaf dokter Karin Blumer van Novartis toe. Ze merkt op dat het ook mogelijk is om een patiënt pijn te berokkenen per ongeluk, maar volgens haar is het nodig om toch onderzoek te verrichten, "zelf op gebieden waar het ethisch moeilijk ligt, omdat we mensen met ziektes die vandaag ongeneeslijk zijn, moeten helpen".


Dokter Rick Achten, van de Belgische neurologische denktank Breinwijzer, gaat zelf een stap verder, "hersenonderzoek gaat niet enkel over medische kwesties, het kan de capaciteiten van de hersenen verbeteren om ons werk nog meer effectief te maken".