Access to video:   
Chernobyl.        
Bij 145 centrales in 15 EU lidstaten werd nagegaan of de reactor bestand was tegen natuurrampen, en daaruit bleek dat in haast alle gevallen de veiligheid ontoereikend was 

De Europese kerncentrales moeten alle nieuwe veiligheidsnormen naleven die voortvloeien uit de stresstests op kernreactoren, en moeten de kosten betalen waarvoor zij aansprakelijk zijn bij ongelukken. Dat is de conclusie van een motie voor een resolutie die op donderdag 24 januari door de industriecommissie werd aangenomen.

Of het nu gaat om een menselijke fout of een aardbeving; het risico op ongelukken met kernreactoren zal altijd blijven bestaan. 26 jaar geleden veroorzaakte de kernreactor in Chernobyl de grootste kernramp ooit, en de gevolgen daarvan zijn nog steeds voelbaar. (bekijk de EuroparlTV video bovenaan voor meer informatie


Vernieuwde veiligheidsnormen


Na de ramp in Fukushima in maart 2011 werden er overal in de wereld 'stresstests' uitgevoerd op kerncentrales om te veiligheid te controleren. Bij 145 centrales in 15 EU lidstaten werd nagegaan of de reactor bestand was tegen natuurrampen, en daaruit bleek dat in haast alle gevallen de veiligheid ontoereikend was. De nieuwe veiligheidsvoorzieningen zouden tot 25 miljard euro kosten.

De leden van de industriecommissie roepen de lidstaten op om de vernieuwde veiligheidsnormen onmiddellijk toe te passen en vragen de kerncentrales om de lidstaten daarin bij te staan zodat de belastingsbetalers uit de wind worden gezet. De parlementsleden vragen ook om tegen eind 2013 nieuwe voorstellen te lanceren voor nucleaire verzekering en aansprakelijkheid.

Volgende stappen

De Europese Commissie zal in juni 2014 een verslag presenteren over hoe de aanbevelingen van de stresstests worden toegepast door de lidstaten.
Er zal ook een debat plaatsvinden over dit onderwerp tijdens de volgende plenaire vergadering in februari, waarna er een nieuwe richtlijn kan opgesteld worden voor veiligheid in kerncentrales en er nieuwe voorstellen kunnen gelanceerd worden over verzekering en aansprakelijkheid.


 Kernenergie in de EU (2013)


Kerncentrales

Reactoren

Aandeel kernenergie voor elektriciteit (%, 2011)

Frankrijk

19

58

77.7

België

2

7

54

Slovakije

2

4

54

Slovenië

1

1

41.7

Hungarije

1

4

43.2

Zweden

3

10

39.6

Bulgarije

1

2

32.6

Finland

2

4

31.6

Tsjechië

2

6

33

Duitsland

8

9

17.8

GB

9

16

17.8

Spanje

5

7

19.5

Roemenië

1

2

19

Nederland

1

1

3.6

Totaal

57

131

28 (EU gemiddelde voor energie afkomsting uit kernenergie)

Bronnen: World Nuclear Association, Europese Commissie