"Strijd tegen overbevissing is in het voordeel van vissers" 

 
 
Infografiek  

De leden van het Parlement zullen op woensdag 6 februari stemmen over een hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Ze willen paal en perk stellen aan overbevissing en ze hopen de werkloosheidsgraad in de sector terug te dringen. Wij vroegen de Duitse rapporteur Ulrike Rodust om een woordje uitleg.

Hoe kunnen we overbevissing aanpakken en het visbestand beschermen?

In mijn verslag stel ik voor om het decemberritueel van de visserijministers te doorbreken. Ze onderhandelen tot 4 uur in de ochtend over te hoge visserijquota's en negeren daarbij elk wetenschappelijk advies. Vanaf 2015 zal het principe van " maximum duurzame opbrengst" van kracht gaan. Dit betekent dat er jaarlijks slechts een beperkte hoeveelheid vis gevangen mag worden zodat het visbestand zich kan voorplanten. Op die manier willen we er voor zorgen dat het visbestand zich kan herstellen tegen 2020. Voorlopig ontbreekt het ons aan wetenschappelijke gegevens waardoor we nog meer onderzoek moeten uitvoeren en nieuwe regelgeving moeten toepassen op basis van het principe van "gegevensarme visbestanden"

Heeft u een oplossing voor werkloosheid onder vissers in kustgebieden, en de daarbij horende sociale problemen?

Ulrike Rodust 


De strijd tegen overbevissing brengt voordelen met zich mee: een groter visbestand levert immers een grotere opbrengst op. We moeten de vissers bijstaan in de overgangsperiode om er voor te zorgen dat er minder gevist wordt op bedreigde vissoorten. Mijn fractie heeft een amendement voorgelegd om de lidstaten te verplichten om visrechten toe te kennen aan artisanale, kleinschalige visserijen. Dit deel van de visserijsector levert meer banen op en maakt meestal gebruik van minder schadelijke vistechnieken. 

Spijtig genoeg zijn er in Europa nog steeds te veel vissers die op te weinig vis jagen. De lidstaten zullen het aantal actieve vissers moeten reduceren, weliswaar op een sociaal verantwoordelijke wijze.


U vraagt de lidstaten om binnen 3 jaar 10% tot 20% van hun territoriale wateren af te schermen voor de visserij. Zult u daarbij op de steun kunnen rekenen van het Parlement en de Raad?


De visserijcommissie van het Parlement keurt deze "herstelgebieden voor visbestanden" goed, maar zonder daarbij een bepaald percentage vast te leggen. Mijn fractie zal tijdens de plenaire vergadering een duidelijke verplichting voorstellen. De Raad is het daar nu nog niet mee eens, maar onze visserijministers zullen moeten inzien dat we werken via de medebeslissingsprocedure en dat het EP een ernstige onderhandelingspartner is.


Er wordt al 20 jaar lang onderhandeld over de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Zal deze hervorming een oplossing bieden voor de langdurige problemen in de sector?

Als we paal en perk stellen aan overbevissing is dat inderdaad een historische verandering voor het visserijbeleid van de EU. De sector lijdt onder de gevolgen van overbevissing en goedkope import. Veel jonge vissers steunen onze plannen, en we kunnen hun steun goed gebruiken. In de toekomst zullen ze veel meer inspraak krijgen via de zogeheten adviesraden.

Overbevissing 
  • Meer dan 85% van 's werelds visbestand is over zijn biologische grens heen  
  • 68% van de commerciële visbestanden in de EU zouden overbevist zijn 
  • Duurzaam vissen kan tegen 2022 37000 extra banen opleveren voor de sector (toename van meer dan 30%)