Dankzij SEPA is het overschrijven naar een bankrekening in het buitenland gemakkelijker geworden ©BELGA/DPA/F.MAY 

Banken en bedrijven hebben meer tijd gekregen om aan de nieuwe normen voor het overmaken van geld naar een andere rekening te voldoen. Het Europees Parlement gaf op 4 februari goedkeuring om de overgangsperiode te verlengen tot 1 augustus om verstoringen van de betalingen te voorkomen als gevolg van onvoldoende aanpassing aan het nieuwe systeem.

Het initiatief voor de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro (in het Engels: Single Euro Payments Area, afgekort als SEPA) werd ongeveer tien jaar geleden gelanceerd  met als doel om betalingen in de euro net zo snel en veilig te maken als nationale betalingen. Hiervoor moesten diverse technische en juridische hindernissen worden overwonnen.


Een van de grote veranderingen was de invoering van het internationaal bankrekeningnummer (in het Engels, International Bank Account Number, afgekort tot IBAN) dat een gemeenschappelijke structuur heeft en de identificatie mogelijk maakt van het rekeningnummer, de bank en het land waar de rekening wordt aangehouden.


Het project behelst ook gemeenschappelijke voorwaarden voor betalingen, bijvoorbeeld wat betreft de tijd waarin de bank het geld moet overmaken. Dit heeft ertoe geleid dat zowel banken als bedrijven in IT-systemen hebben moeten investeren om betalingen op de nieuwe manier te kunnen verwerken.


Het besluit van het Parlement heeft betrekking op de termijnen voor de overgang naar de nieuwe SEPA-standaarden voor overschrijvingen en automatische betalingen.


Overschrijvingen zijn betalingen waarbij een betaler zijn of haar bank de opdracht geeft een som geld op een andere rekening over te schrijven, terwijl men bij een automatische incasso (in Nederland) of domiciliëring (in België) toestemming verleent aan een begunstigde om een bepaald geldbedrag van zijn of haar bankrekening af te schrijven.


Gegevens van de Europese Centrale Bank lieten zien dat in december 2013 bijna 74 % van alle overschrijvingen en slechts 41 % van de incasso’s of domicilieringen al aan de nieuwe SEPA-standaarden voldeden.