Hoorzitting over digitaal geld ©AP Images/ European Union-EP 

De EU-regelgeving over digitaal geld mag niet verder gaan dan de preventie en bestrijding van criminaliteit, vonden veel deskundigen tijdens een hoorzitting op maandag in de commissie Economische zaken. Ze spraken over de voordelen en uitdagingen van digitaal geld, zoals bitcoin, en over de revolutionaire technologie die erachter zit. In het Parlement wordt een verslag over digitaal geld voorbereid.

Wat is digitaal geld?


Met digitaal geld of cryptogeld zoals Bitcoin kunt u geld overmaken zonder tussenpersonen (banken). Het maakt gebruik van een cryptografische technologie die blockchain wordt genoemd, waarmee een gedeeld en openbaar controleerbare transactiedatabase wordt gemaakt om fraude te voorkomen. Dit schept vertrouwen tussen kopers en verkoper zodat de noodzaak voor een verificatieproces door een derde partij wegvalt.


De rapporteur Jakob von Weizsäcker (S&D, DE) zegt over digitaal geld: "Er zijn veel beleggers die hopen dat een bepaalde toepassing van deze technologie een killerapplicatie zal zijn. De echte vraag is of en als één van deze doorbraken komt, hoe goed wij als overheid en wetgever dan zijn voorbereid op een dergelijke revolutie."


Voordelen en risico's


Veel deskundigen lieten weten dat transacties met digitaal geld goedkoper, sneller, veiliger en transparanter zijn.


Primavera De Filippi, een onderzoeker bij het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek in Parijs, zei dat de blockchaintechnologie ook kan worden beschouwd “als een soort regulerende technologie waardoor wetten transparanter en efficiënter kunnen worden gehandhaafd: het lost het probleem op van wie de handhaver in de gaten houdt."


Digitaal geld brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. "Het beschermt de consument niet echt en er zijn ook een aantal risico’s wat betreft de stabiliteit van de platforms, de volatiliteit van de prijs en ook klassieke cyberbedreigingen zoals diefstal, hacking en verlies," zei Olivier Salles van de Europese Commissie.


Bitcoin wordt vaak in verband gebracht met illegale activiteiten, zoals het witwassen van geld en de handel in illegale goederen - vooral omdat de transacties anoniem kunnen worden uitgevoerd. "In feite is contant geld waarschijnlijk eerder een anonieme manier van waardeoverdracht", zegt Sean Ennis, een senior econoom van de OESO. “De string voor digitaal geld is openbaar wat een omvangrijke analyse van de transacties mogelijk maakt."


Dit werd herhaald door Jeremy Millar, partner met Magister Advisors, die zei dat "het gemakkelijker is om criminaliteit te detecteren met Bitcoin dan met cash". Hij voegde toe dat "Bitcoin niet langer een hackergemeenschap is: het wordt beheerd door grote bedrijven die proberen te voldoen aan de bestaande regelgeving".


Is er behoefte aan EU-regelgeving?


Het merendeel van de deskundigen was voorzichtig over uitbreiding van de EU-wetgeving voor digitaal geld. "Een van de grote uitdagingen is niet hoe snel en hoe ver te reguleren maar hoe deze snel evoluerende technologie correct te controleren," zei Salles. "Naar mijn mening is er geen draagvlak oor een algemene regulering van Bitcoin," zei ook Millar. Hij voegde er echter aan toe dat wereldwijde netwerken als Bitcoin voordeel zouden hebben bij harmonisatie van het Europees beleid", wat het bereik zou kunnen doen toenemen.


"Proportionele regelgeving is zeer wenselijk," vond dr. Thaer Sabri van de Electronic Money Association. "Als je wetgevende maatregelen wilt voorstellen, zou je een dergelijke actie moeten beperken tot het witwassen van geld en de aanpak van terrorismefinanciering," zei Siân Jones, medeoprichter van het Europese forum voor digitaal geld en blockchain technologie.


De rapporteur Jakob von Weizsäcker benadrukte tot slot  dat we hier niet moeten praten over wetgeving uit voorzorg maar opvolging uit voorzorg.


De stemming in de parlementaire commissie staat gepland in april en de plenaire stemming in mei.