Btw-hervorming: hoe het EP fraude van € 50 miljard per jaar wil aanpakken 

 
 

Deel deze pagina: 

Fraude met btw op goederen die worden uitgevoerd naar andere lidstaten kost de belastingbetaler naar schatting € 50 miljard per jaar. De Europese Commissie heeft een actieplan gelanceerd voor de aanpak van btw-fraude en voor de bijwerking van de huidige btw-regels die stammen uit 1993. Het EP bespreekt het actieplan op woensdag 23 november.

Rapporteur Werner Langen (DE, EVP) stelt dat er twee doelen zijn: "Het eerste is het vinden van een definitief  btw-stelsel, want de laatste 23 jaar was er enkel een overgangsregeling. Het tweede is de bestrijding van btw-fraude die op een aanzienlijke schaal voorkomt. "

Zijn verslag pleit voor een toekomstig btw-systeem dat gebaseerd is op het principe van belasten in het land van eindbestemming van de goederen en diensten in kwestie. Het stelt ook dat de meest efficiënte manier voor de aanpak van fraude een ​​eenvoudig btw-systeem is met een zo laag mogelijk tarief en minder vrijstellingen.

Belastingheffingin de hele EU. Klik voor een ​​grotere versie van de infografiek  

Langen verzoekt de Commissie om de gevolgen van een systeem waarbij de klant in plaats van de leverancier verantwoordelijk is voor het betalen van de btw, zorgvuldig te bestuderen en te onderzoeken of dit de btw-fraude zal verminderen en de situatie voor kleine en middelgrote ondernemingen zal vereenvoudigen.

Hoe btw-fraude plaatsvindt

Btw moet worden betaald in het land waar de klant woont, dus als u goederen verkoopt aan iemand in een andere lidstaat betaal je geen Btw in uw eigen land.

Het is mogelijk om te profiteren van deze vrijstelling door het creëren van een fictief bedrijf dat btw-vrije goederen koopt uit een andere lidstaat en vervolgens met de btw in eigen land verkoopt om daarna te verdwijnen om te voorkomen de btw bij de fiscus aan te geven.

Het EP bespreekt het verslag op woensdag 23 november om ongeveer 17.00 uur. Volg het online. 

BTW in de EU 
  • BTW-inkomsten bijna € 1 biljoen, wat overeenkomt met 7% van het bruto binnenlands product van de EU (2014) 
  • Fraude en niet innen van BTW leidt naar schatting tot € 168 miljard aan inkomstenverlies in de EU (2013) 
  • Grensoverschrijdende fraude bedraagt ​​naar schatting € 50 miljard