Pesticiden: EP-leden willen gebruik van natuurlijke alternatieven impuls geven 

 
 

Deel deze pagina: 

Hoewel snel en effectief zijn voor de groei van planten, brengen chemische pesticiden mogelijke risico's met zich mee voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Ongeveer 45% van het voedsel dat wij consumeren, bevat residuen van bestrijdingsmiddelen volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De EP-leden willen het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen een impuls geven en het goedkeuringsproces vereenvoudigen en versnellen. Bekijk de video voor meer informatie.

Op 15 februari namen de leden een resolutie aan waarin de Europese Commissie wordt gevraagd voorstellen uit te werken om de evaluatie, autorisatie en registratie van een pesticiden met een laag risico te versnellen. Tot nu toe hebben slechts zeven werkzame stoffen het label 'laag risico' gekregen.

"We hebben het over organismen, virussen en bacteriën die een certificeringsproces moeten doorlopen dat niet alleen erg lang maar ook erg duur is," zei het Italiaanse EVP-lid Herbert Dorfmann, één van de acht auteurs van de aangenomen resolutie.


"We maken te veel gebruik van gewone chemische bestrijdingsmiddelen, die meestal gevaarlijk zijn en die werden ontworpen om levende organismen te doden. Zij veroorzaken tevens schade aan onze gezondheid, "zei het Tsjechische S&D-lid Pavel Poc, lid van de Milieucommissie en medeauteur van de resolutie.