Nieuwe regels waar op 18 mei over wordt gestemd, zullen gebruikers in staat stellen hun online filmabonnementen te gebruiken tijdens vakantie in de EU op dezelfde manier als thuis.

Steeds vaker hebben we toegang tot online inhoud via draagbare apparaten. Bij het reizen naar het buitenland kan de toegang tot de inhoud echter worden geblokkeerd en moeten we onze plannen om een serie op vakantie te bekijken, uitstellen.

Dit staat op het punt te veranderen omdat het Europees Parlement op 18 mei zal stemmen over de grensoverschrijdende overdraagbaarheid van online diensten.

Wat zal de nieuwe wet veranderen?

Volgens de nieuwe verordening kunnen alle burgers die het recht hebben om online inhoud van een provider in hun thuisland te bekijken, luisteren of lezen, dit ook doen in een andere EU-lidstaat.


De toegang wordt alleen verleend aan burgers die voor een beperkte periode in een ander EU-land verblijven, bijvoorbeeld op vakantie, zakenreis of studiereis.

Jean-Marie Cavada (ALDE, Frankrijk), rapporteur van de wetgeving, legt uit: "Als u bijvoorbeeld in Duitsland woont en op vakantie gaat in een ander EU-land, kunt u toegang krijgen tot de diensten waar u in Duitsland van kon genieten".

Content providers zullen de mogelijkheid hebben om de locatie van de abonnees te verifiëren. Het Europees Parlement heeft om beveiligingsmaatregelen in de wetgeving verzocht om ervoor te zorgen dat de gegevens en de privacy van de gebruikers in het verificatieproces worden gerespecteerd.

De wetgeving zal van toepassing zijn vanaf de eerste helft van 2018 en heeft een terugwerkend effect, wat betekent dat het ook betrekking heeft op abonnementen die al in gebruik zijn.

Enerzijds biedt deze regeling gebruikers de mogelijkheid om diensten te ontvangen die zij hebben betaald, ongeacht waar ze in de EU zijn. Anderzijds is het de bedoeling dat de wetgeving piraterij ontmoedigt door de toegang tot wettelijk verworven inhoud te bevorderen.


De maatregel is een aanvulling op het einde van de roaming, wat op 15 juni 2017 realiteit zal worden. De leden overwegen ook nieuwe regels voor geo-blokkering om ervoor te zorgen dat online verkopers consumenten niet kunnen discrimineren op basis van hun woonplaats.

De markt voor video op aanvraag


Volgens de European Broadcasting Union (EBU) had bijna 11% van de Europese huishoudens in 2016 een abonnement op een video op aanvraag dienst. Hun aantal zal naar verwachting in 2020 zijn verdubbeld.

Netflix heeft het leeuwendeel van de abonnementsmarkt in handen met 54%, zegt de EBU, maar grensoverschrijdende draagbaarheid is niet alleen van toepassing op tv-series en films maar op allerlei digitale producten zoals e-boeken en muziek.