Beperking van de klimaatverandering met het EU-beleid voor schone energie 

 
 

Deel deze pagina: 

Zonne-energie kan bijdragen aan de bestrijding van klimaatverandering ©AP Images/European Union-EP 

Klimaatverandering is een prioriteit van de EU. Ontdek hoe de EP-leden energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen willen stimuleren.

In 2016 presenteerde de Europese Commissie een reeks voorstellen voor schone energie om klimaatverandering tegen te gaan, de afhankelijkheid van import van fossiele brandstoffen te verlagen en huishoudens te helpen hun eigen groene energie op te wekken.

Dit wetgevingspakket bestaat uit drie voorstellen: één over hernieuwbare energiebronnen, één over energie-efficiëntie en één over een controlemechanisme. In juni 2018 bereikten de onderhandelaars van het EP en de Raad overeenstemming over de definitieve versie van het pakket.

Hernieuwbare energie

Het aandeel van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen is de afgelopen jaren verdubbeld, van ongeveer 8,5% in 2004 tot 17% in 2016. De EU ligt op schema om haar 20%-doelstelling voor 2020 te halen.

In 2014 kwamen de EU-landen overeen dat dit tegen 2030 zou moeten oplopen tot 27% maar volgens de medewetgevers van de EU zou dit minstens 32% moeten zijn. Ze kwamen ook overeen het recht van mensen een impuls geven om hun eigen elektriciteit op te wekken, op te slaan en te consumeren uit hernieuwbare bronnen, zonder dat ze daarvoor lasten of belastingen moeten betalen.

Meer informatie over het aandeel van hernieuwbare energie in EU-landen.

Energie-efficiëntie
De verbetering van de energie-efficiëntie kan niet alleen de CO2-uitstoot verminderen, maar ook de jaarlijkse invoerrekening voor energie van € 350 miljard. Daarom kwamen EU-wetgevers een energie-efficiëntiedoel van 32,5% overeen voor 2030.

Een belangrijk gebied voor verbetering is het verwarmen en koelen van gebouwen, wat goed is voor 40% van het energieverbruik in de EU en ongeveer 75% daarvan is energie-inefficiënt.

Om dit probleem aan te pakken, nam het Parlement in april 2018 nieuwe regels aan gericht op het energiezuiniger maken van gebouwen. Volgens de regels moeten EU-landen nationale langetermijnstrategieën voorbereiden ter ondersteuning van de renovatie van residentiële en niet-residentiële gebouwen. Het doel is dat gebouwen in de EU in 2050 nauwelijks energie verbruiken.

Bovendien vereenvoudigde het Parlement vorig jaar energielabels voor huishoudelijke apparaten, zoals lampen, televisies en stofzuigers, om het voor de consument gemakkelijker te maken de energie-efficiëntie te vergelijken.

Ontdek wat deze nieuwe regels zullen veranderen.

Controle mechanisme

De EP-leden en ministers bereikten ook overeenstemming over het zogenaamde "bestuur van de energie-unie". Het is een controlemechanisme om toezicht te houden op de vorderingen van landen op weg naar de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 en een samenwerkingsinstrument om de leemte op te vullen in het geval een lidstaat achterblijft.

Om in werking te treden, moeten de door de onderhandelaars van het EP overeengekomen ontwerpregels nu de goedkeuring van het volledige Parlement (plenaire stemming verwacht in oktober) en de Raad krijgen.

Bekijk regelmatig ons dossier voor nieuws op dit gebied.