Directe buitenlandse investeringen mogen Europese belangen niet schaden 

 
 

Deel deze pagina: 

Internationale investeringen zijn goed voor 7,6 miljoen banen in de EU ©AP Images/European Union-EP 

De EP-leden hebben op 14 februari een voorstel aangenomen voor een wettelijk kader om buitenlandse directe investeringen in de EU te screenen.

Het nieuwe mechanisme laat de Commissie en EU-regeringen samenwerken als een buitenlandse investering in één lidstaat gevolgen kan hebben voor de veiligheid of openbare orde in een andere.

Het doel is te voorkomen dat investeringen belangrijke infrastructuur bedreigen of toegang bieden tot gevoelige informatie of technologieën, en de EU wel open te houden voor investeringen.

"Dit mechanisme symboliseert het Europese besef dat er niet alleen goede investeerders zijn," zei PPE-lid Franck Proust in het plenaire debat. Hij moet de plannen door het Parlement krijgen.

"Nu kunnen we zeggen welke kant we uitgaan: richting een Europa dat opkomt voor zijn belangen en ze verdedigt," voegde hij eraan toe.


Voor- en nadelen van buitenlandse investeringen

Internationale investeringen zijn een belangrijke bron van groei en banen voor de EU-economie. Eind 2017 bedroegen de buitenlandse directe investeringen in de EU 6,3 biljoen EUR, met de VS (2,2 biljoen) en Zwitserland (800 miljard) als grootste investeerders.

Buitenlandse investeringen waren van belang voor landen in moeilijkheden tijdens de crisis, maar recente staatsovernames in energie en transport en van hightechbedrijven zijn zorgwekkend.

De regeringen van de EU-landen maken zich vooral zorgen dat China en Rusland kritieke infrastructuur in handen zouden krijgen.


Screening van buitenlandse directe investeringen

De helft van de EU-landen beoordeelt momenteel de risico's van buitenlandse directe investeringen. Handelspartners als Australië, China, Japan, Rusland en de VS doen dit ook.

De systemen zijn erg verschillend en tot nog toe werken landen hier niet in samen, zelfs niet wanneer investeringen gevolgen zouden kunnen hebben voor andere landen.

Het is niet de bedoeling de nationale screeningmechanismen te harmoniseren, maar wel de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen de EU-landen en de Commissie te stimuleren.

Het voorstel omvat een Europees kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen door de lidstaten; een samenwerkingsmechanisme tussen de Commissie en de lidstaten om de gevolgen voor de veiligheid in andere EU-landen te evalueren en de transparantie van overnames te vergroten. Op grond van het voorstel zou de Commissie in staat zijn om investeringen te onderzoeken die gevolgen kunnen hebben voor EU-programma's zoals Horizon 2020 en Galileo.

Standpunt van het Parlement

De leden evalueren momenteel het Commissievoorstel. "Onze onderlinge afhankelijkheid vereist dat wij het in groter verband zien. De overname van een bedrijf kan van invloed zijn op de veiligheid aan de andere kant van Europa (...) we zouden op zijn minst informatie moeten uitwisselen," zei Franck Proust (EVP, FR) , rapporteur over het voorstel, tijdens een vergadering op 23 januari met EU-commissaris voor internationale handel, Cecilia Malmström, deskundigen en bedrijfsorganisaties

De meeste leden verwelkomden het voorstel en de uitwisseling van informatie over buitenlandse directe investeringen maar er werden ook zorgen geuit over de reikwijdte en criteria van het mechanisme, inclusief de definitie van wat beschouwd kan worden als een risico voor de veiligheid. Sommige leden waren ook bezorgd over Chinese en Russische overnames en riepen op tot de noodzaak om belemmeringen voor EU-investeringen in beide landen weg te nemen waardoor de wederkerigheid wordt gewaarborgd.

Meer weten? Lees de briefing over wat het EP doet om de uitdagingen en kansen van globalisering in goede banen te leiden.

Bekijk ook de infografiek over de positie van de EU in de wereldhandel.

EU en globalisering

De nieuwe regels zijn deel van hoe de EU omgaat met globalisering. De EU gebruikt ook handelsovereenkomsten en handelsbeschermingsinstrumenten. In mei 2018 keurde het Parlement een strenger antidumpingbeleid goed.

Meer weten? Bekijk onze infographic over de positie van de EU in de wereldhandel.