Vrij verkeer van gegevens: de digitale interne markt mogelijk maken 

 
 

Deel deze pagina: 

De interne markt is gebaseerd op vrij verkeer van mensen, kapitaal, goederen en diensten. Gegevens zullen binnenkort de vijfde vrijheid worden.

Interne markt: naar vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens ©AP Images/European Union - EP 

Op 4 oktober nam het Parlement wetgeving aan voor het vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie.

De verordening heeft tot doel geografische beperkingen voor de opslag en verwerking van niet-persoonlijke gegevens weg te nemen. Het zal bedrijven en overheidsdiensten in staat stellen om niet-persoonlijke gegevens overal in de EU op te slaan en te verwerken.

"Deze verordening zal de regels voor de digitale economie in Europa echt veranderen en kan een enorme efficiëntiewinst opleveren voor zowel bedrijven als overheden. Het maakt de weg vrij voor kunstmatige intelligentie, cloud computing en big data-analyse ", zei rapporteur Anna Maria Corazza Bildt (EPP, SE) .

Momenteel kunnen EU-landen publieke en private overheidsorganisaties verplichten om de opslag of verwerking van gegevens binnen nationale grenzen te lokaliseren. De huidige beperkingen en juridische onzekerheid over het verplaatsen van gegevens (bijvoorbeeld het wisselen van provider) kost het bedrijfsleven miljarden euro's per jaar. In de toekomst zouden beperkingen alleen gerechtvaardigd zijn om "dwingende redenen van openbare veiligheid". Gegevensportabiliteit tussen aanbieders van clouddiensten moet zorgen voor echte grensoverschrijdende concurrentie met voordelen voor het bedrijfsleven.

"Dit is een grote stap in de richting van het terugdringen van gegevensbescherming die de digitale economie bedreigt. Mijn doel is om regels te hebben die duidelijk, netneutraal en toekomstbestendig zijn." zei Bildt.

Geen risico's voor online privacy

Deze regels zouden alleen van toepassing zijn op niet-persoonlijke gegevens, die van nature niet persoonlijk kunnen zijn (dat wil zeggen geen informatie bevatten die leidt tot het identificeren van een persoon) of geanonimiseerd (dat wil zeggen dat de elementen die leiden tot het identificeren van een persoon uit de gegevens zijn verwijderd). De verordening is daarom een ​​aanvulling op de algemene verordening gegevensbescherming, die sinds 25 mei 2018 van kracht is.