Online meertaligheid: "Taalbarrières zijn een grote uitdaging" 

 
 

Deel deze pagina: 

Jill Evans 

Taaltechnologieën bieden veel handige diensten. Voor kleinere talen zijn deze diensten echter vaak minder goed ontwikkeld. Het EP-lid Jill Evans is van mening dat de EU hierbij kan helpen.

Online is er een groeiende kloof tussen grote, veel gebruikte talen en talen met minder gebruikers. Op 11 september werd een verslag  van Jill Evans (Groenen/EVA, VK) aangenomen over taalgelijkheid in het digitale tijdperk. Hierin beschrijft ze de uitdagingen voor kleinere talen en de mogelijke manieren waarop ze ondersteuning kunnen krijgen.

We hebben Evans gevraagd ons meer over haar verslag te vertellen

We vragen Siri om een routebeschrijving of we vragen Alexa om een nummer af te spelen. Sprekers van minder gebruikte talen of minderheidstalen hebben vaak geen toegang tot die diensten in hun eigen taal

Jill Evans 

Waarom is de kwestie van online taalgelijkheid belangrijk als we allemaal communiceren in meerdere dezelfde talen, voornamelijk in het Engels?
De digitale wereld is niet langer gescheiden van de 'echte wereld'. We vragen Siri om een ​​routebeschrijving of we vragen Alexa om een ​​nummer af te spelen. Sprekers van minder gebruikte talen of minderheidstalen hebben vaak geen toegang tot die diensten in hun eigen taal en moeten online meestal kiezen voor een dominante taal. Veel technologieën zijn zelfs alleen beschikbaar in een handvol van die dominante talen. Naarmate technologieën belangrijker worden in ons leven, is er een reële angst dat dit de taalverschuivingen in de ''echte wereld'' zou versnellen.

Taal is meer dan een communicatiemiddel. Het is ook intrinsiek verbonden met cultuur en identiteit. Er worden in feite meer dan tachtig talen gesproken in de EU. In Wales, zoals in veel landen, hebben mensen campagne moeten voeren voor taalgelijkheid, met name voor minderheidstalen, om hun eigen taal in elk aspect van hun leven te kunnen gebruiken.

Hoe kunnen we het belang van meertaligheid in de digitale omgeving verhogen? Moeten we investeren?
Er worden enorme investeringen in taaltechnologieën gedaan in de VS en in Azië en Europa loopt achter op dit gebied. Mijn rapport roept de Europese Commissie op om een ​​grootschalig gecoördineerd financieringsprogramma op te zetten op lange termijn.

Een andere aanbeveling is dat lidstaten programma's voor digitale alfabetisering in minder gebruikte talen ontwikkelen en taaltechnologietrainingen- en instrumenten introduceren in schoolcurricula. Dat zou mensen aanmoedigen om al op jonge leeftijd online hun eigen talen te gebruiken en zo vertrouwd te blijven met taaltechnologieën zoals automatische vertaling, tekst-naar-spraak vertaling en spraakherkenning.

Welke invloed heeft dit op bedrijven en burgers?
In het digitale tijdperk vormen taalbarrières een grote uitdaging. In 2015 heeft bijvoorbeeld slechts 16% van de Europese burgers online iets gekocht in een ander EU-land. Taaltechnologieën bieden een oplossing om de verbindingen tussen mensen te verbeteren en het stimuleert grensoverschrijdende handel. Voor gecompliceerde administratieve processen kunnen taaltechnologieën het vermogen van mensen om volledig deel te nemen aan de landen waarin zij wonen, enorm verbeteren.

Sprekers van minderheidstalen zoals Welsh en Baskisch worden digitaal benadeeld, maar dat geldt ook voor een aantal officiële EU-talen zoals Ests, Iers, Tsjechisch en Deens. Europese talen zouden enorm profiteren van investeringen in taaltechnologieën en hulpmiddelen.