Persoonlijke pensioensparen: een EU-alternatief voor overdraagbaarheid in de EU 

 
 
Een plan voor persoonlijk pensioensparen kan een welkome extra inkomstenbron zijn. Foto van Alex Beaz op Unsplash 

Met een eenvoudig pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) kunnen spaarders in de hele EU blijven sparen met dezelfde regeling, zelfs als ze naar een ander EU-land verhuizen.

De parlementaire commissie Economische en monetaire zaken heeft op 3 september regels gesteund die persoonlijke pensioenproducten introduceren met standaardkenmerken in de hele EU. Deze zullen concurreren met nationale producten en dus meer keuze bieden aan mensen die willen sparen voor hun pensioen.

Rapporteur Sophie in 't Veld (ALDE, NL)  zei dat het Europese toezicht het belangrijkste onderdeel is: "Het zal een product zijn dat mensen kunnen vertrouwen. Een persoonlijk voorspelbaar en kosteneffectief pensioenproduct, ongeacht iemands locatie in de EU. Het PEPP beschrijft ook duidelijk welke informatie aan de spaarder moet worden gegeven, evenals een verplicht advies om ervoor te zorgen dat de spaarder weet wat hij koopt en wat hij kan verwachten."

Wat zijn persoonlijke pensioenproducten?

Persoonlijke pensioenproducten geven mensen de mogelijkheid om pensioengeld opzij te zetten. Ze zijn vrijwillig en complementair aan het publieke pensioenstelsel en het pensioenfonds van de werkgever.

Hoewel het niet verplicht is een ​​persoonlijk pensioen te hebben, kan het een nuttige extra bron van inkomsten bieden. Geld dat wordt inbelegd, wordt belegd in financiële instrumenten. Daarnaast zijn er belastingvoordelen verbonden aan deze vorm van sparen.

EU-alternatief

Er zijn veel persoonlijke pensioenproducten op de markt in de EU-landen maar deze verschillen aanzienlijk. Het PEPP heeft tot doel een eenvoudig alternatief te bieden met standaardfuncties en transparante kosten die grensoverschrijdend kunnen worden verkocht.

Spaarders profiteren hierdoor van een grotere overdraagbaarheid, omdat ze in een andere lidstaat kunnen gaan werken en toch voor hun pensioen kunnen blijven sparen bij hun oude dienstverlener. Het voordeel voor de PEPP-aanbieders is dat ze hun producten op een grotere markt kunnen afzetten en schaalvoordelen kunnen realiseren.

Een door de Europese Commissie aangehaalde studie stelt dat het vermogen op de particuliere pensioenmarkt als gevolg van de wetgeving mogelijk in drievoud zou stijgen tot 2,1 biljoen euro tegen 2030.

Spaarders zullen kunnen kiezen tussen verschillende beleggingsopties, waarbij ze aangeven op welk risiconiveau ze zich prettig voelen. Degenen die de standaardoptie kiezen, zullen gegarandeerd al het geïnvesteerde kapitaal verkrijgen. Bovendien kunnen spaarders tegen een afgetopte kostprijs overstappen naar andere aanbieders.

Belastingvoordelen

Fiscale prikkels kunnen van cruciaal belang zijn voor het afnemen van persoonlijke pensioenproducten. In een afzonderlijke aanbeveling aan de Raad betoogt de parlementaire commissie dat PEPP's moeten profiteren van een voorkeursbehandeling op belastinggebied om spaarders aan te trekken.

Opties houden in dat elk land afzonderlijk PEPP's dezelfde voorkeursbehandeling geeft als andere nationale producten, of dat alle EU-landen samen specifieke belastingvermindering overeenkomen. Zoals met alle vraagstukken in verband met belastingheffing, is unanimiteit tussen de lidstaten vereist als overeenstemming wordt bereikt over een gemeenschappelijke aanpak.

Volgende stappen

De leden zullen onderhandelingen beginnen met de Raad en de Commissie om een ​​overeenkomst te bereiken.