Persoonlijk pensioensparen: een EU-alternatief voor overdraagbaarheid in de EU 

 
 

Deel deze pagina: 

Een plan voor persoonlijk pensioensparen kan een welkome extra inkomstenbron zijn. Foto van Alex Beaz op Unsplash 

Met een eenvoudig pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) kunnen spaarders in de hele EU blijven sparen met dezelfde regeling, zelfs als ze naar een ander EU-land verhuizen.

Het Parlement heeft op 4 april regels gesteund die persoonlijke pensioenproducten introduceren met standaardkenmerken in de hele EU. Deze zullen concurreren met nationale producten en dus meer keuze bieden aan mensen die willen sparen voor hun pensioen.

Rapporteur Sophie in 't Veld (ALDE, NL), die het voorstel van het Parlement heeft opgesteld, zegt: 'We hebben geleverd wat we beloofden: een echt pan-Europees product dat eenvoudig, veilig en goed voor de consument is.'

Het product vervangt op geen enkele manier de staatspensioenen en werkt juist als een aanvullende optie, merkt in 't Veld op. 'Het zal verder bijdragen aan een sociaal Europa dat zich om mensen bekommert.'


Wat zijn persoonlijke pensioenproducten?

Persoonlijke pensioenproducten geven mensen de mogelijkheid om pensioengeld opzij te zetten. Ze zijn vrijwillig en complementair aan het publieke pensioenstelsel en het pensioenfonds van de werkgever.

Hoewel het niet verplicht is een ​​persoonlijk pensioen te hebben, kan het een nuttige extra bron van inkomsten bieden. Geld dat wordt ingelegd, wordt belegd in financiële instrumenten.


EU-alternatief

Er zijn veel persoonlijke pensioenproducten op de markt in de EU-landen maar deze verschillen aanzienlijk. Het PEPP heeft tot doel een eenvoudig alternatief te bieden met standaardfuncties en transparante kosten die grensoverschrijdend kunnen worden verkocht.

In 't Veld wees erop dat de regels uitgebreide rechten voor consumenten bevatten, waaronder pan-Europees toezicht door de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen. Deze duidelijke reeks informatie moet aan de spaarder worden uitgedeeld, evenals verplicht advies. Er moet gezorgd worden dat spaarders weten wat ze kopen en wat ze kunnen verwachten.


Spaarders profiteren hierdoor van een grotere overdraagbaarheid, omdat ze in een andere lidstaat kunnen gaan werken en toch voor hun pensioen kunnen blijven sparen bij hun oude dienstverlener. Het voordeel voor de PEPP-aanbieders is dat ze hun producten op een grotere markt kunnen afzetten en schaalvoordelen kunnen realiseren.


Een door de Europese Commissie aangehaalde studie stelt dat het vermogen onder beheer op de particuliere pensioenmarkt driemaal zou kunnen stijgen, tot € 2.1 biljoen tegen 2030, als gevolg van de introductie van PEPP's.


Spaarders zullen kunnen kiezen tussen verschillende beleggingsopties, waarmee ze aangeven op welk risiconiveau ze zich prettig voelen. Er zal ook een basisoptie zijn met een vergoedingslimiet van 1% van het opgebouwde kapitaal per jaar. Bovendien kunnen spaarders overstappen naar andere aanbieders van dergelijke producten tegen een beperkte prijs.


Belastingvoordelen

Fiscale prikkels kunnen van cruciaal belang zijn voor het afnemen van persoonlijke pensioenproducten. In een afzonderlijke aanbeveling aan de Raad betogen Parlementsleden dat PEPP's moeten profiteren van een voorkeursbehandeling op belastinggebied om spaarders aan te trekken.

Opties houden in dat elk land afzonderlijk PEPP's dezelfde voorkeursbehandeling geeft als andere nationale producten, of dat alle EU-landen samen specifieke belastingvermindering overeenkomen.


Volgende stappen

Zodra de Raad de nieuwe regels goedkeurt, wordt de PEPP-verordening gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en treedt het 20 dagen later in werking. Het zal 12 maanden nadat het opgenomen is in het Publicatieblad van gerelateerde gedelegeerde handelingen van toepassing worden.