De begrotingscommisie van het EP heeft haar positie voor de 2012-begroting bepaald ©BELGA_KEYSTONE_Martin Ruetschi 

De EU 2020 groeistrategie mag niet het slachtoffer worden van het huidige bezuinigingsklimaat, zegt rapporteur Francesca Balzani (Sociaal-Democraten). Investeringen in groei zijn immers nodig om ons uit de crisis te helpen. Balzani licht toe waarom de begrotingscommissie begin oktober het besluit nam om 30 miljoen euro extra toe te kennen voor groei-investeringen op de EU-begroting van 2012 en waarom er 26 miljoen euro wordt bezuinigd op administratie en buitenlands beleid.

Uitgaand van het voorstel van de Europese Commissie proberen het Europees Parlement en de Raad van de EU hun stempel te drukken op de Europese begroting voor 2012. De instellingen beslissen mee over de begrotingskwesties.


De lidstaten in de Raad waren in juni tot hun standpunt gekomen en vroegen een bevriezing van de begroting in reële termen (m.a.w. een stijging van 2% bruto, gelijklopend met de inflatie). Tijdens de stemming werden de bezuinigingsvoorstellen van de Raad met betrekking tot cohesiebeleid verworpen en het Commissievoorstel hersteld. Verder werd er 250 miljoen euro toegevoegd voor groente- en fruittelers om toekomstige crisissen, zoals de EHEC-bacterie vorig jaar, het hoofd te bieden. Ten slotte werd er 100 miljoen euro extra toegekend voor hulp aan Palestina 25 miljoen euro voor Frontex, het Europese agentschap voor bescherming van de buitengrenzen.


Licht aan het einde van de tunnel


De Europese Commissie heeft in april 2011 een begrotingsproject ingediend. Met oog op de crisis en de hoge schuldenlast van lidstaten, beschreef de commissaris voor begroting, Janusz Lewandowski, het ontwerp als een "delicate evenwichtsoefening tussen soberheid en het stimuleren van groeimaatregelen". De onderhandelingen tussen het Parlement, de Raad en de Commissie (trialoog) zijn van start gegaan op 11 juli.


Het Parlement zal tijdens de plenaire vergadering van 26 oktober stemmen over haar positie. In november start een bemiddelingsperiode van drie weken. Als het Parlement en de Raad het eens kunnen worden, zou de uiteindelijke begroting  goedgekeurd worden tegen eind november.