ACTIE. REACTIE. IMPACT. 

 
 

Het zijn roerige tijden in de geschiedenis van Europa. De crisis heeft burgers er van doordrongen dat Europa raakt aan de kern van hun levensomstandigheden. Ze hebben meer dan ooit begrepen dat Europese landen van elkaar afhankelijk zijn, en dat dat wat er gebeurt in een andere lidstaat van de EU, de toekomst van iedereen beïnvloedt.

De tijden zijn veranderd, en het Europees Parlement is ook veranderd. Meer dan ooit gedreven door dat wat belangrijk is voor de burger, willen we luisteren naar de vele stemmen en overeenkomstig handelen. Wij willen reageren op de uitdagingen. Wij willen een echte positieve invloed hebben. Om het heden het hoofd te bieden en de toekomst vorm te geven. Samen, voor ieder van ons. Samen kunnen wij doen, reageren en een echte invloed hebben.