De leden stemden voor eenvoudigere erkenning van officiële documenten in een andere EU-lidstaat, zij steunden regels om manipulators van de financiële markten te straffen en drongen aan op een EU-strategie voor de bestrijding van homofobie en het waarborgen van de rechten van LHBTI-personen. In zijn officiële toespraak tot het EP waarschuwde de Italiaanse president Napolitano voor de gevaren van nationalisme. Lees verder voor hoogtepunten van de plenaire vergadering van 3 tot en met 6 februari.

De Italiaanse President, Giorgio Napolitano, werd op woensdag met volle eer ontvangen door het Europees Parlement. Hij herinnerde de Europeanen aan de noodzaak om “te vechten tegen nationaal egoïsme en anachronistisch conservatisme”.


De leden vroegen in een resolutie op dinsdag om een ​​EU-routekaart om de grondrechten van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele (LHBTI) mensen te beschermen. Volgens een EU-onderzoek uit 2013 voelt 47% van de LHBTI–personen zich gediscrimineerd. Een dergelijk stappenplan bestaat al ​​voor de Roma en voor mensen met een handicap.


De EU en haar lidstaten moeten reisverboden opleggen en de tegoeden bevriezen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de moorden op de Oekraïense demonstranten, lieten de leden in een resolutie weten die op donderdag werd goedgekeurd. In een andere tekst bekritiseren zij Rusland voor het uitoefenen van economische en politieke druk op de oostelijke buurlanden van de EU.


Om het gemakkelijker te maken naar een ander land te verhuizen, stemden de leden op dinsdag voor EU-standaardformulieren voor verklaringen betreffende zaken als geboorte, overlijden, naam, huwelijk, nationaliteit en de afwezigheid van een strafblad. Er komen ook eenvoudigere regels voor officiële vertalingen of gewaarmerkte kopieën.


Zij die proberen de financiële markten te manipuleren, zullen worden geconfronteerd met lange gevangenisstraffen in het kader van de ontwerpregels die op dinsdag werden goedgekeurd. Deze hebben tot doel om het vertrouwen in de financiële markten in de EU te herstellen en een betere bescherming van beleggers.


Belastingbetalers zouden niet de kosten van falende banken moeten te dragen, zegt het Europees Parlement in een resolutie te midden van de lopende onderhandelingen met de regeringen over de oprichting van een echte bankenunie in de EU.


Het Parlement heeft nieuwe regels gesteund om ervoor te zorgen dat gestrande passagiers een billijke vergoeding krijgen. In de EU krijgt slechts 2 % van de passagiers compensatie na het indienen van een klacht.


Het zal gemakkelijker worden voor online aanbieders om licenties te krijgen om muziek aan te bieden in heel Europa. De nieuwe regels die op dinsdag werden goedgekeurd moet ook de ontwikkeling van online muziekdiensten stimuleren en ervoor zorgen dat de rechten van muzikanten beter worden beschermd.


Seizoenarbeiders uit derde landen zullen het recht krijgen op betere leef- en werkomstandigheden volgens de regels die op woensdag werden goedgekeurd. Meer dan 100.000 seizoenarbeiders uit derde landen zijn ieder jaar in de EU werkzaam.


De leden gaven hun goedkeuring aan een herzien partnerschap tussen Groenland, Denemarken en de EU om de natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier aan te wenden en voor het behoud van het kwetsbare Arctische ecosysteem. Zij keurden ook een verordening goed om Groenland als een deel van de EU te zien als het gaat om de diamantenhandel.