Tijdens de tweede plenaire vergadering van februari in Straatsburg van 24-27 februari stond onder meer de situatie in Oekraïne na de omverwerping van president Janoekovitsj centraal, verder werd er gestemd over maatregelen om de CO2 -uitstoot door nieuwe auto's en bestelwagens te verminderen en over manieren om jongeren te ontmoedigen met roken te beginnen. De Tsjechische president Miloš Zeman sprak de leden in de plenaire vergadering toe.

De vergadering opende op maandag met een minuut stilte voor de slachtoffers van de gewelddadige onderdrukking in Oekraïne.


Het fonds voor de meest hulpbehoevende burgers met een begroting van € 3,5 miljard voor de periode van 2014-2020 zal voedsel, basismateriaal bijstand en maatschappelijk welzijn bieden aan de armste inwoners van de EU, besloot het Parlement.


De EU-landen moeten de vraag naar prostitutie verminderen door de klanten te straffen, niet de prostituees, zei het Parlement in een niet-bindende resolutie


De goedgekeurde tabaksrichtlijn stelt dat op alle sigarettenpakjes op 65 % van het oppervlak waarschuwende foto’s moeten staan. E-sigaretten zullen als geneesmiddel, als ze beweren te helpen bij het stoppen met roken, of als tabaksproducten worden gereguleerd.


Een apparaat dat een automatisch alert naar de hulpdiensten kan sturen bij auto-ongevallen,het eCall-systeem, zal vanaf oktober 2015 verplicht in alle nieuwe modellen auto's en lichte bestelwagens in de EU geplaatst moeten worden, zeiden de EP-leden.


De nieuwe regels voor een CO2- emissiereductiedoelstelling van 95g/km voor nieuwe auto's in 2020 werden goedgekeurd door het Parlement.


Regels om het gemakkelijker te maken voor de nationale autoriteiten om de activa van misdadigers te bevriezen en in beslag te nemen, werden goedgekeurd door het Parlement.


Alle websites die worden beheerd door openbare instellingen moeten toegankelijk worden gemaakt voor iedereen, inclusief ouderen en gehandicapten, op grond van een wetsvoorstel dat door het Parlement goedgekeurd. Meer dan 167 miljoen EU-burgers hebben moeite met toegang tot openbare websites om online publieke diensten te gebruiken.


Illegale migranten uit de EU naar Turkije of van Turkije naar de EU moeten terugkeren op grond van een EU-Turkije terugname-overeenkomst tussen door beide partijen in december getekend en deze week door het Parlement goedgekeurd .


Volgens de nieuwe regels die gericht zijn op het verbeteren van de concurrentie in de spoorwegsector, zouden nieuwe en/of kleine ondernemers een betere toegang tot de spoorweginfrastructuur moeten krijgen en de ingewikkelde vergunningsprocedures om treinen tot het spoor toe te laten, moeten worden vereenvoudigd.