Emily O'Reilly herkozen als Europese Ombudsman 

 
 

Deel deze pagina: 

Infografiek 

Het Parlement heeft de huidige Europese Ombudsman, Emily O'Reilly herkozen voor de duur van de zittingsperiode van het Parlement 2014-2019. Ze werd gesteund door 569 Europarlementariërs in een geheime stemming. De Ierse O'Reilly, werd op 3 juli 2013 voor het eerst gekozen nadat haar voorganger met pensioen was gegaan. In de stemming van vandaag was ze de enige kandidaat.

569 leden stemden voor, 66 tegen en 43 onthielden zich.


Emily O'Reilly: "Ik ben verheugd te zijn herkozen als Europese Ombudsman en ik dank het Europees Parlement voor de brede steun van alle partijen Het werk dat ik begon in oktober 2013 gaat door. Ik blijf mijn strategische doelen omzetten in realiteit ter verbetering van de kwaliteit van de overheid van de Europese Unie ten behoeve van alle Europeanen.

Emily O'Reilly herkozen als Europese Ombudsman 

De taak van de ombudsman is om klachten over wanbeheer door de EU-instellingen en organen te onderzoeken. Klachten kunnen door EU-burgers, ingezetenen van de lidstaten, bedrijven of verenigingen worden ingediend die in de EU kantoor houden.


Bekijk onze infografiek voor meer informatie over het werk van de Ombudsman en de aard van de zaken die door haar kantoor in 2013 werden behandeld


Klik hier voor meer nieuws van het Europees Parlement.