Debat en stemming over aanbevelingen TTIP uitgesteld: de volgende stappen 

 
 

Deel deze pagina: 

Op woensdagochtend stemden de leden met 183 stemmen voor, 181 tegen en 37 onthoudingen om het debat uit te stellen  

Het debat en de stemming over de aanbevelingen van het Europees Parlement over de lopende onderhandelingen voor het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) zijn uitgesteld vanwege het hoge aantal ingediende amendementen. Wat betekent dit en wat zijn de volgende stappen?

EP-voorzitter Martin Schulz besloot laat op dinsdag om de 116 ingediende amendementen op het TTIP-verslag in de plenaire vergadering naar de commissie Internationale handel te verwijzen voor nader beraad. De volgende morgen werd het geplande debat over hetzelfde onderwerp ook uitgesteld naar een latere datum door de plenaire vergadering.


De beslissing om het verslag terug te verwijzen, was gebaseerd op artikel 175 van het Reglement van het Parlement. Dit artikel maakt het mogelijk om een verslag terug te verwijzen naar de commissie wanneer er meer dan vijftig amendementen en verzoeken om stemming in onderdelen of aparte stemming voor behandeling ter plenaire vergadering zijn ingediend. In dit geval waren meer dan 100 amendementen ingediend.


Bernd Lange, voorzitter van de commissie Internationale handel en rapporteur, zei na de beslissing op dinsdag: "We zullen de extra tijd die we hebben, gebruiken om te werken aan het bereiken van een stabiele meerderheid voor de TTIP-resolutie. Het EP kan alleen komen met een sterke boodschap voor de TTIP-onderhandelaars als onze resolutie wordt gesteund door een brede meerderheid".


Plenaire debat uitgesteld


In de vroege woensdagochtend stemden de leden (183 voor, 181 tegen, 37 onthoudingen) ook om het plenaire debat over TTIP uit te stellen. De stemming werd voorafgegaan door een verhit debat waarin EP-leden aangaven voor of tegen dit uitstel te zijn.


Niet de eerste keer


Het uitstel van de TTIP-stemming is niet de eerste keer dat artikel 175 is gebruikt. Bij eerdere gelegenheden, bijvoorbeeld in het geval van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, werd het ingeroepen om te beslissen of er al dan niet over alle amendementen zou worden gestemd.


Rol van het Europees Parlement in TTIP


De Europese Commissie vertegenwoordigt de lidstaten in alle internationale handelsbesprekingen, met inbegrip van de lopende onderhandelingen met de Verenigde Staten.


Het Europees Parlement neemt niet deel aan deze onderhandelingen. Er kan echter geen definitieve overeenkomst komen zonder de toestemming van het Parlement, dat de tekst goed- of af kan keuren.


Door het opstellen van aanbevelingen over de overeenkomst, zoals TTIP, stuurt het EP een boodschap over wat het in de definitieve overeenkomst zou willen zien


Volgende stappen


TTIP staat nu terug op de agenda van de commissie Internationale handel die moet beslissen of er plenair zal worden gestemd over de amendementen en verzoeken om over delen van de amendementen te stemmen. De volgende vergadering van deze commissie is op 15 en 16 juni.