Een nieuw parlementair jaar gaat van start: wat zijn de verwachtingen?  

Ieder jaar komt met nieuwe hoop en dromen en met hernieuwde vastberadenheid om deze na te streven. Aan het einde van 2015, vroegen wij toonaangevende parlementsleden naar hun wensen voor 2016.

EP-Voorzitter Martin Schulz: ”Een moeilijk jaar voor veel gebieden in Europa is tot een einde gekomen. Het is een jaar geweest waarvan ik hoop dat wij, en vooral onze leiders, in staat zijn om van te leren en die ervaring in 2016 te gebruiken. Het nieuwe jaar is een kans om opnieuw te beginnen en opnieuw de veiligheid en vrede te vinden die wij als vanzelfsprekend beschouwden. Ik wens u en uw familie een succesvolle en vreedzame 2016.”


Antonio Tajani (Italië, EVP): “2015 was een jaar van uitdagingen voor Europa, uitdagen voor de waarden die aan onze samenleving ten grondslag liggen: vrijheid, tolerantie, de eerbiediging van de grondrechten. Deze uitdaging heeft ons gesterkt in onze overtuiging, onze identiteit, ons bewustzijn van onze geschiedenis. Ik hoop dat in 2016 aan deze uitdaging zal worden voldaan, niet alleen door ons, maar ook door alle mensen in de wereld die in gevaar zijn, vervolgd worden vanwege hun geloof, hun ideeën en hun respect voor de vrijheid.”


Mairead McGuinness (Ierland, EVP): “Mijn wens voor 2016 is kracht om niet te worden overspoeld door de vele moeilijke problemen waar wij voor staan en te blijven vechten voor wat juist is, ongeacht de obstakels.”


Rainer Wieland (Duitsland, EVP): “2016, ik wens ons allen de kracht en de bereidheid voor de deugden van Europa te staan. Onze Europese waarden verplichten ons niet alleen bescherming te bieden aan oorlogsvluchtelingen en zij de politiek zijn vervolgd, maar ook om ons stevig te verzetten tegen de daders van het geweld, die onder de dekmantel van hun religie handelen en onze aanpak naar een open samenleving te verdedigen. Samen met alle burgers willen wij pleiten voor vrijheid in Europa en in de wereld.”


Ramon Luis Valcárcel Siso (Spanje, EVP): “Ik wens dat in het nieuwe jaar de Europese Unie kan reageren op de uitdagingen en bedreigingen, de groei, werkgelegenheid en het welzijn van de burgers kan verbeteren, evenals bij te dragen aan een betere wereld, veiliger en met meer respect voor het milieu. Ik wens u het allerbeste voor 2016.”


Ildikó Gáll-Pelcz (Hongarije, EVP): “We stonden voor diverse uitdagingen in 2015. Hoewel we horen kritische stemmen over de toekomst van de Europese Unie horen, weten de Europeanen dat de uitdagingen van onze generatie de nationale grenzen overstijgen en dat de belangrijke beslissingen die hun leven vormgeven, zijn gemaakt op EU-niveau. In 2016 zijn mijn prioriteiten: versterking van de gemeenschappelijke interne markt, het creëren van een burger- en ondernemersvriendelijke omgeving en het vergroten van de welvaart voor de Europese burgers door het ondersteunen van nationaal beleid. Ik zal mijn werk wijden aan het beschermen van de belangen en rechten van consumenten en burgers. Ik wens u allen enkele fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar.”


Adina Vălean (Roemenië, EVP): “Na een moeilijk jaar dat sommige pijlers van onze Europese Unie in twijfel trok, geloof ik meer dan ooit dat het tijd is om onze gehechtheid aan onze gemeenschappelijke waarden van democratie, vrijheid en solidariteit te herbevestigen De uitdagingen waar we voor staan worden steeds mondialer. Alleen samen en met deze waarden verankerd in onze Europese identiteit, zullen we sterker wijn en in staat om ze aan te pakken. Beste wensen voor 2016.”


Sylvie Guillaume (Frankrijk, S&D): "Ons land is ziek, maar samen met onze vrienden van over de hele wereld, kunnen en zullen we genezen," zei Dr. Mukwege toen hij aanvaard de Sacharovprijs in Straatsburg op 26 november 2014 aannam Dit is ook wat ik wil voor Europa voor dit nieuwe jaar. Het is door de herontdekking van onze waarden, gebaseerd op solidariteit tussen staten en mensen, gelijkheid en vrijheid, dat we dit fantastische project nieuw leven zullen inblazen.”


Ioan Mircea Paşcu (Roemenië, S&D): “We kijken uit naar 2016 met hoop voor een beter jaar voor Europa en voor alle Europese burgers. Ik wil graag alle collega's en het personeel van het Europees Parlement bedankten voor hun harde werk en toewijding bij het bevorderen van onze gemeenschappelijke projecten. Wij hopen dat het nieuwe jaar vrede, solidariteit en begrip zal brengen en onze Unie zal versterken, zowel thuis als in de wereld. Ik wens u een gelukkig, vreedzaam en welvarend Nieuwjaar!”


Anneli Jäätteenmäki (Finland, ALDE): “Mijn wens zou zijn dat in 2016 de Europese Unie zou kunnen helpen om vrede te brengen in verschillende conflictgebieden in de wereld. Stabiliseren van de situatie in deze gebieden is de beste manier om terrorisme te bestrijden. En het aanpakken van de oorzaken van het terrorisme is een investering voor een veiliger Europa. We hebben ook banen en een stabiel inkomen voor mensen nodig. Het algemeen welzijn van de mensen is de sleutel tot een betere toekomst.”


Ulrike Lunacek (Oostenrijk De Groenen/EVA): “De Syrië onderhandelingen moeten worden geïntensiveerd om uiteindelijk een wapenstilstand te bereiken. Daarnaast verwacht ik van de EU-lidstaten dat vluchtelingen op een humane manier worden behandeld en ik hoop op een teken van solidariteit van de landen die dit tot nu toe hebben geweigerd. De Brexit-besprekingen moeten niet leiden tot verdragswijzigingen die bijvoorbeeld, het vrije verkeer van personen zou beperken. Wat betreft de strijd tegen het terrorisme, is mijn wens de volgende: laat angst je oordeel niet beïnvloeden!”


Dimitris Papadimoulis (Griekenland, GUE/NGL): “ Als je ieder jaar maar iets nieuws zou kunnen wensen. Mijn wens voor 2016 is echter meer vrede, vrijheid en democratie voor iedereen, overal ter wereld. Een jaar zonder oorlog, zonder ellende voor de zwakken, zonder onrecht en ongelijkheid. Onze hoop en onze wensen: dat 2016 beter wordt dan het vorige jaar. Ik hoop dat we in het nieuwe jaar allemaal sterker en menselijker zullen zijn.”


Ryszard Czarnecki: “(Polen, ECR): “Vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.”