Logo van het Nederlands Voorzitterschap 

Deze ochtend bespreken de EP-leden de prioriteiten van het Nederlandse voorzitterschap van de Raad met premier Mark Rutte en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker Een Unie die zich concentreert op hoofdzaken, een innovatieve Unie gericht op groei en banen en een Unie die verbindt: dat zijn de uitgangspunten van Nederland. In aanloop naar het Voorzitterschap, vroegen wij in december de Nederlandse EP-leden naar hun verwachtingen. Lees verder voor wat zij toen vertelden.

Esther de Lange (EVP):"Het Nederlandse voorzitterschap komt op een zeer moeilijk moment. De Europese Unie wordt zowel intern als extern bedreigd door crises en instabiliteit. Wij verwachten van het Nederlands voorzitterschap dan ook dat het er alles aan gaat doen om de eenheid en daadkracht in Europa te waarborgen. Het allerbelangrijkste is dat we een begin maken aan de gemeenschappelijke grensbewaking, op land en op zee. Als het Europa niet lukt de instroom van economische vluchtelingen te verkleinen, zal het lokale draagvlak voor de opvang van oorlogsvluchtelingen die onze hulp echt nodig hebben, snel afnemen. De Europese burger verwacht concrete resultaten voor de grote vragen van deze tijd: dat moet centraal staan de komende zes maanden."


Paul Tang (S&D): "De problemen van deze tijd hebben één ding gemeen, of het nu gaat om de vluchtelingencrisis of het tegengaan van belastingontwijking door bedrijven, we kunnen ze alleen oplossen door Europees de handen ineen te slaan. Te veel regeert de angst nog: we vallen terug op onze nationale belangen en daardoor zijn we gezamenlijk slechter af. We zien op dit moment hoe het migratieprobleem Europa verdeelt en er gesproken wordt over het sluiten van grenzen. Dat is geen vooruitgang. Het komende jaar verwacht ik dat Nederland de landen wijst op gezamenlijke belangen en gemeenschappelijke waarden. Woorden maar vooral daden."


Peter van Dalen (ECR): "Nederland wordt ‘handhavings-voorzitter’. Bestaande en nieuwe regels moeten worden nageleefd in de hele EU. Gelijke handhaving moet centraal staan bij wegvervoer, visserij, Euro, Schengen, banken en nog veel meer. Brexit zou voor de EU en voor NL een ramp zijn. NL moet er alles aan doen om te voorkomen dat Groot-Brittannië, een goede bondgenoot, uit de EU stapt. NL moet bij evaluatie van EU-handelsakkoord met Pakistan erop inzetten dat Pakistan de rechten van (religieuze) minderheden echt serieus neemt. Misbruik van de blasfemiewetten moet stoppen!"


Hans van Baalen (ALDE): "Het Nederlandse voorzitterschap zal zich richten op het versterken van de interne markt en internationale handel. TTIP is vitaal. Economische groei is de enige oplossing voor veel problemen in de EU. Tevens zal het Nederlands voorzitterschap moeten werken aan de vluchtelingencrisis, het disfunctioneren van de Schengen-zone, de relaties tussen Rusland en de EU en de nasleep van de MH17-catastrofe, een mogelijk Brexit en de strijd tegen IS/Daesh binnen en buiten Syrië. Effectieve controle van de Europese buitengrenzen is van essentieel belang voor de interne en externe veiligheid van de EU, het bestrijden van illegale migratie en het beheersen van de vluchtelingencrisis."


Anja Hazekamp (GUE/NGL): "De Partij voor de Dieren verwacht dat Nederland zich sterk maakt voor een leefbare planeet. Daarbij hoort veel aandacht voor dieren, natuur en milieu. Dagenlange diertransporten moeten drastisch worden verkort. Ook het stoppen van overbevissing, behoud van natuurbeschermingsregels en een verbod op hormoonverstorende stoffen zijn belangrijke thema's in 2016. In deze lastige tijd verwachten we van Nederland dat het vasthoudt aan waarden als tolerantie, duurzaamheid en mededogen. Privacy en vrijheden moeten worden beschermd en niet worden opgeofferd onder het mom van terrorismebestrijding."


Bas Eickhout (GROENEN/EVA): "Het voorzitterschap biedt kansen voor Nederland om zich als gidsland te presenteren. Door zelf het voortouw te nemen, kan Nederland een bijdrage leveren aan de tergend langzame voortgang in de Europese aanpak van de vluchtelingencrisis, klimaatverandering, belastingontwijking en andere grote uitdagingen. Maar Nederland is vooralsnog hekkensluiter als het gaat om duurzame energie, toont weinig compassie met vluchtelingen en staat bekend als belastingparadijs. Het EU-voorzitterschap is een mooie gelegenheid om daar snel verandering in te brengen."


Marcel de Graaff (ENF): "Ik verwacht totaal niets van het Nederlands voorzitterschap. Deze regering is een ramp voor Nederland, maar goed in het volgen van bevelen uit Brussel. Rutte zal netjes naar de pijpen van Juncker dansen en Nederland verder naar de bliksem helpen. Een regering die zou staan voor de belangen van Nederland, had allang de grenzen gesloten en terugkerende Syriëgangers vastgezet. We moeten uit de EU, uit de Euro en absoluut uit Schengen. Dat zal onder het voorzitterschap van Rutte niet gebeuren. Schande!"


Er zijn acht fracties in het Europees Parlement. De fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie heeft geen Nederlandse leden. Vandaar dat deze fractie in dit overzicht ontbreekt.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op 5 januari.