In een verhit debat op dinsdag, wees de Poolse premier Beata Szydło de kritiek op het beleid van haar regering wat betreft de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de media af. Mark Rutte presenteerde de prioriteiten van het Nederlands Voorzitterschap en gaf aan de vluchtelingencrisis aan te zullen pakken. Hij riep de lidstaten op om hun eigen verplichtingen op dit gebied na te komen. De leden riepen verder op tot verlagingen van het suikergehalte in babyvoeding.

"Poolse burgers hebben ons programma gekozen bij democratische verkiezingen en we voeren het uit, met inachtneming van onze grondwet en de Europese verdragen," zei de Poolse premier Beata Szydło op dinsdag in een debat over de rechtsstaat in Polen, waarin sommige fractieleiders haar regering bekritiseerden voor het niet in acht nemen van een democratische scheiding der machten.


Op dinsdag berispten veel leden de EU-leiders voor hun falen om Europa's migranten- en vluchtelingencrisis aan te pakken. In een debat met Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Voorzitter van de Raad, Donald Tusk, bespraken de leden verder het aanstaande referendum over het Britse lidmaatschap van de EU.


"Het houden van beloftes en het vasthouden aan afspraken moet de nieuwe norm in Europa worden," zei de Nederlandse premier Mark Rutte op woensdag bij de presentatie van het programma van zijn land voor het EU-voorzitterschap. Op dinsdag spraken de leden het resultaat van het Luxemburgs voorzitterschap met premier Xavier Bettel.


Er is behoefte aan meer samenwerking tussen de lidstaten en met landen buiten de EU voor de aanpak van de toenemende terroristische dreiging, zeiden de leden in een debat op donderdag. Naar aanleiding van het besluit van Frankrijk om gebruik te maken van de clausule wederzijdse verdediging van de EU, zeiden de leden dat het Europese veiligheids- en defensiebeleid moet worden versterkt.


De overeenkomst bereikt op de klimaattop van afgelopen maand, stond op woensdag op de agenda toen de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Laurent Fabius, benadrukt dat ondanks de positieve uitkomst, er nog veel gedaan moet worden bij de aanpak van de uitstoot van de luchtvaart en de scheepvaart.


Een dag eerder stemde het Parlement over het voorkomen dat nagemaakte en gevaarlijke persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals helmen en reddingsvesten, de EU-markten bereiken.

Om e-commerce stimuleren, moet de EU een einde maken aan geo-blocking, zeiden de leden in een resolutie op dinsdag.


Het conflict in Colombia dat een halve eeuw heeft geduurd, werd onlangs beëindigd. De leden zeiden op woensdag dat de EU moet helpen bij het opzetten van een trustfonds voor de vervolging van oorlogsmisdadigers en voor de slachtoffers om zich tot de rechter te kunnen wenden voor herstelbetalingen.


Op woensdag stemden de leden tegen de ontwerpregels die het mogelijk maken dat babyvoeding tot drie keer meer suiker kan bevatten dan wordt aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Om zuigelingen en jonge kinderen te beschermen tegen obesitas, pleitten leden voor een verlaging van de EU-limiet voor het suikergehalte.


Klik hier voor meer nieuws van het Parlement.