Migratie- en asielbeleid: "Een ongelooflijk schandaal" 

 
 

Deel deze pagina: 

Vluchtelingen in Agadez, Niger © UNHCR/Jehad Nga 

De ledenbekritiseerden het falen van EU-leiders om oplossingen te vinden voor het EU-migratieprobleem in een debat op 3 juli.

Zij bespraken de resultaten van de top van 29-29 juni over het migratie- en asielbeleid met Donald Tusk, de voorzitter van de Raad, en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Tusk schetste de overeenkomst tussen EU-leiders om, als onderdeel van een compromis over migratie, voorstellen voor ontschepingsplatforms buiten Europa te aanvaarden, een specifiek begrotingsinstrument in de meerjarenbegroting ter bestrijding van illegale migratie en meer EU-steun voor de Libische kustwacht, evenals een Frans-Italiaans voorstel voor gecontroleerde centra op EU-grondgebied en meer ontwikkelingsfinanciering voor Afrika.

De leden waren niet onder de indruk. "Er gaan dagelijks levens verloren in de Middellandse Zee. Elk leven is één leven te veel. Het is een ongelooflijk schandaal dat het niet lukt dit aan te pakken," zei Udo Bullmann (S&D, DE) . "Ik ben ontevreden met de conclusies van deze Raad."

Raffaele FittoRaffaele Fitto (ECR, IT) voegde toe: "Het echte probleem is het feit dat we niet in staat zijn om een ​​oplossing voor dit probleem te vinden... Als het gaat om het algehele akkoord over migratie, is alles wat er gezegd wordt veel te algemeen.”

Manfred Weber (EVP, DE) verwelkomde echter de vooruitgang die was geboekt. "Mijnheer Juncker vroeg of het glas halfleeg of halfvol was. Na de vorige Raad hadden we een leeg glas en nu ben ik blij dat er iets te zien is.”

Curzio Maltese (GUE/NGL, IT) bekritiseerde de top als "een theaterstuk dat niet gaat over het vinden van oplossingen, maar over goedkope en gemakkelijke stemmen door het discours gebaseerd op haat en angst te gebruiken. President Tusk heeft gezegd dat de EU Afrika niet in de steek zal laten. Dit is al gebeurd. Ik zou graag willen weten waar we de oorzaken van massamigratie hebben aangepakt."

Juncker benadrukte de noodzaak voor de EU om samen te werken met Noord-Afrikaanse landen om opvangcentra op te richten. "We moeten ervoor zorgen dat we niet de indruk wekken van een neokoloniale houding. Het is niet aan ons om te beslissen over Afrika. We zouden met Afrika moeten beslissen.”

Hij zei dat hij teleurgesteld was dat er geen overeenstemming was over de door de Commissie voorgestelde wetgeving. "We moeten eerder haasten dan vertragen. We moeten vooruitgaan, in plaats van onszelf in te houden."

Het Parlement wacht sinds november 2017 tot de EU-lidstaten overeenstemming bereiken over hun standpunt over de hervorming van de Dublin-regels, de sleutel voor de herziening van het Europese asielstelsel, zodat de onderhandelingen tussen de instellingen kunnen beginnen. De leden hebben de Raad herhaaldelijk opgeroepen echte politieke wil te tonen om de asielwetgeving te hervormen en een einde te maken aan het overlijden van migranten die Europa proberen te bereiken. Alleen al in de eerste zes maanden van 2018 riskeerden 45.000 mensen hun leven in de Middellandse Zee.

"Zijn jullie het eens geworden over een nieuw asielsysteem?" vroeg Guy Verhofstadt (ALDE, BE): "Waar is het standpunt van de Raad? Wij hebben ons standpunt al in november vastgesteld en we wachten op het standpunt van de Raad! Hier wordt geen woord aan besteed. 'We gaan hier verder aan werken' is alles wat je in de conclusies kunt lezen.”

 Ska Keller (Groenen/EVA, DE) uitte ook kritiek op de top omdat er geen overeenstemming werd bereikt over de hervorming van het asielstelsel en zij sprak zich krachtig uit tegen het voorgestelde ontschepingsplatform. "Jullie zullen ze gewoon wegsturen, de vluchtelingen, ergens in de kampen in de Sahara en dat is het einde ervan. Als dit wordt uitgevoerd, is dit in feite het einde van het recht om asiel aan te vragen in Europa."

Sommige Europarlementariërs vonden dat de top een verschuiving op migratie vertegenwoordigde.

Nigel Farage (EFDD, UK) merkte op dat Italië zijn veto dreigde te gebruiken tenzij het kreeg wat het wilde op het gebied van migratie en dat de overeenkomst over regionale distributiecentra binnen een paar uur uit elkaar viel.

Het compromis op de top "maakt een einde aan de verplichte quota en dringt aan op versterking van de buitengrenzen. Dat is een nederlaag voor de Brusselse Commissarissen en het koppel Macron-Merkel," zei Nicolas Bay (ENF, FR) .

Bekijk hier het debat terug.