Deel deze pagina : 

Nieuwsitems 

Illlustratie van een boom in een droog landschap ©BELGA_EASYFOTOSTOCK        

Klimaatverandering is van invloed op alle regio's in de hele wereld op veel manieren: smeltend ijs en de stijgende zeespiegel; extreme weersomstandigheden; het uitsterven van diersoorten; wijzigingen in de bossen, kustlijnen en andere ecosystemen; risico's voor de gezondheid van mens en dier; kosten voor de samenlevingen en economieën. Klimaatverandering blijft daarom een belangrijk aandachtspunt voor het Europees Parlement.

infographic illustration        

Vandaag debatteert het Parlement over een verslag over het geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied. Omdat het klimaat verandert en de temperatuur wereldwijd stijgt, smelt jaarlijks ongeveer 280 miljard ton van de ijskappen. Het milieu is echter slechts één aspect van de uitdagingen: een zeestraat maakt de weg vrij voor handel, winning van natuurlijke hulpbronnen, toerisme en een grotere militarisering.

infografiek        

Het EP stemt deze week over hervormingen van het EU-emissiehandelssysteem dat werd opgezet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het programma werkt niet zoals verwacht. EU is 's werelds derde grootste uitstoter van CO2 maar heeft tegelijkertijd ook de meest ambitieuze klimaatdoelstelling: een vermindering van de uitstoot met minstens 40% tegen 2030 (t.o.v.1990). De hervorming moet helpen dit doel te bereiken met behoud van het industriële concurrentievermogen.

Nieuwsitems 

De belangen in het noordpoolgebied beheren        

Een neveneffect van de opwarming van de aarde brengt gemakkelijker toegang tot voorheen onbereikbare noordelijke regio’s met zich mee. De internationale concurrentie voor de toegang tot het Noordpoolgebied en de aanwezige natuurlijke hulpbronnen neemt toe. De commissies Buitenlandse zaken en Milieu namen vandaag een gezamenlijk verslag aan waarin zij de EU oproepen tot snelle actie om de militarisering van de regio te vermijden en het unieke ecosysteem te behouden.

Logo klimaattop Marrakesh        

Binnen een jaar na de goedkeuring van het klimaatakkoord van Parijs, komen wereldleiders en onderhandelaars bijeen voor besprekingen in Marrakesh. De COP22 conferentie van 7-18 november richt zich op de uitvoering van het eerste algemeen bindende mondiale akkoord over klimaatverandering, een kwestie van grote urgentie voor de planeet. Het Parlement wordt vertegenwoordigd met een delegatie van 12 leden onder leiding van de voorzitter van de milieucommissie, Giovanni La Via.

ceremonie        

Hooggeplaatste gasten, plechtige toespraken en een warm applaus. Dit alles was aanwezig op dinsdagmiddag tijdens de ceremonie rondom de historische stemming in het Parlement voor ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs en de ondertekening die de weg vrijmaakt voor de inwerkingtreding.

Interview with Giovanni La Via        

Het EP heeft vandaag ingestemd met de ratificatie van het klimaatakkoord in aanwezigheid van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en COP21-Voorzitter, Ségolène Royal. De EU-ministers hadden afgelopen vrijdag al goedkeuring gegeven. EU-ratificatie zal zorgen voor de inwerkingtreding van het eerste universele, juridisch bindende mondiale klimaatakkoord. Afgelopen week spraken wij met de voorzitter van de milieucommissie, Giovanni La Via, over de betrokkenheid van het EP bij het klimaatakkoord.

Nieuwsitems 

Eurobarometre: milieu ©AP Images/ European Union-EP        

Europeanen zijn zeer begaan met het milieu: 67% wil de EU om meer te doet aan milieubescherming, blijkt uit een Eurobarometer-onderzoek in opdracht van het Europees Parlement. Lees ons artikel voor meer informatie over wat de EU al doet en zal doen om uw gezondheid en de biodiversiteit te beschermen en om klimaatverandering tegen te gaan.

Giovanni La Via        

Vijftien leden woonden vorige week de klimaattop in Parijs bij om het ambitieuze standpunt van het Parlement over klimaatverandering te verdedigen. Een internationaal en historisch akkoord werd zaterdagavond tussen de 196 partijen bereikt. We vroegen het hoofd van de EP-delegatie, Giovanni La Via, welke invloed dit zal hebben op het toekomstige wetgevende werk van het Parlement.

CO2-uitstoot wereldwijd door de verbranding van fossiele brandstoffen en door industriële processen (cement en metaalproductie) Bron: Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek        

Deze week stemmen de leden over wijzigingen van het Kyotoprotocol en roepen zij de lidstaten op om haast te maken met het ratificatieproces. De rapporteur van het verslag, Elisabetta Gardini, merkt op dat de tweede verbintenisperiode voornamelijk wordt ondersteund door de EU-landen en herinnert dat de EU en haar lidstaten al een emissiereductie van 20% tegen 2020 nastreven. Het plenaire debat is op dinsdag 9 juni en de stemming op woensdag 10 juni. Bekijk onze infografiek over CO2-uitstoot.

Euroteken gemaakt van madeliefjes op een grasveld © BELGA_Agefotostock_C.Ohde        

De financiering van maatregelen om het klimaat te redden was afgelopen maandag een centraal thema van debat door nationale en Europese parlementariërs tijdens de hoorzitting over de aanstaande klimaatconferentie in december in Parijs. De nationale parlementsleden waren van mening dat hun werk nu begint, door ervoor te zorgen dat hun regeringen naar Parijs komen met de juiste standpunten.

Nieuwsitems 

Infografiek        

De klok tikt. Binnen twee maanden zullen deskundigen, experts, politici en ngo’s in Parijs bespreken hoe klimaatverandering kan worden bestreden. Het Parlement stuurt een delegatie van 15 leden om te lobbyen voor een succesvol resultaat. Vandaag is er een stemming over de positie van het Parlement voor de klimaattop of de 21e Conferentie van de Partijen (COP21). Volg het live en bekijk onze infografiek.

Vogels        

‘Verhef je stem, niet de zeespiegel’ is het motto van wereldmilieudag. De dag die op donderdag 5 juni wordt gehouden, is dit jaar gewijd aan kleine eilanden en klimaatverandering. Het Europees Parlement bevindt zich in de voorhoede om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen door het aannemen van wetgeving om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en door de EU te begeleiden naar een koolstofarme economie.