Deel deze pagina: 

Nieuwsitems 

Syrische vluchteling        

Het conflict in Syrië vormde de afgelopen jaren niet alleen een bedreiging voor de stabiliteit van de regio, maar heeft ook veel menselijk leed veroorzaakt en wordt nu beschouwd als de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. In september 2016 liet de Europese Commissie weten dat 13,5 Syriërs humanitaire hulp nodig hadden. De EU is vanaf het begin van het conflict zeer bezorgd geweest over de situatie. Lees verder overwat de EU doet om de slachtoffers van deze crisis te helpen.

Een man duwt een kinderwagen in een straat in Aleppo, Syrië op 5 december
2016 ©Hassan Ammar/AP Photos/European Union-EP        

De situatie in Aleppo na het instorten van een overeenkomst om rebellen en burgers te evacueren uit de lang-belegerde Syrische stad, stond vanochtend centraal in een plenair debat. Vooruitlopend op de EU-top van donderdag, beschreven de leden de situatie als "hel op aarde”, een "dodenfabriek" en een "crisis van de mensheid". Zij riepen op tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden en toegang voor humanitaire hulp. Een aantal sprekers was zeer kritisch over de rol van Rusland.

01) Presentatie over noodonderwijs        

Ongeveer 462 miljoen kinderen leven in landen die getroffen zijn door oorlog of nationale rampen en ongeveer 75 miljoen van hen hebben opvoedingsondersteuning nodig. De EU en Unicef startten dit jaar de campagne voor noodonderwijs. Op 6 december bezochten kinderen, leerkrachten en vrijwilligers het Parlement in Brussel om te praten over hun ervaringen.

Nieuwsitems 

Abdulrahman Al Mawwas, hoofdverbindingsofficier voor de vrijwilligersmacht Syrische Burgerverdediging (Witte Helmen), roept in een interview in het Europees Parlement op om een corridor voor humanitaire hulp te creëren in Syrië, en vliegtuigen die hulp droppen voor burgers die getroffen worden door de oorlog.
       

Vrijwilligers van de Syrische Civiele Bescherming, beter bekend als de Witte Helmen, riskeren dagelijks hun leven met hun werk als belangrijkste reddingsgroep in Oost-Aleppo. De voornaamste verbindingsofficier, Abdulrahman Al-Mawwas, sprak op 5 december met de commissies Buitenlandse zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Hij zei de huidige situatie in Aleppo af te keuren en riep op tot een no-fly zone en humanitaire corridors om een ​​grootschalige humanitaire ramp te voorkomen.

De_Mistura_on Syria_        

De speciale VN-gezant voor Syrië, Staffan de Mistura, waarschuwt dat het belegerde oostelijke deel van Aleppo tegen Kerstmis kan zijn weggevaagd. Na zes jaar oorlog, gaat het lijden van de burgerbevolking in Syrië onverminderd door en in de afgelopen dagen hebben ruim 50.000 mensen de oostelijke gebieden van de tweede stad van Syrië ontvlucht nu regeringstroepen oprukken. In een interview na zijn ontmoeting gisteren met EP-leden, sprak de VN-gezant over de noodzaak van een politieke oplossing.

Homs        

Met de instorting van een door de VS en Rusland bemiddelde wapenstilstand vorige maand, ziet de oorlog in Syrië er weer hardnekkig uit en is het geweld in de afgelopen twee weken geëscaleerd. Tijdens een plenair debat op woensdagmiddag met de Slowaakse minister Ivan Korčok, die namens de Raad sprak, uitte een aantal leden kritiek op de betrokkenheid van Rusland in het conflict, terwijl anderen opriepen dat de EU een grotere rol moet spelen bij het oplossen van de crisis.

Nieuwsitems 

Libanon        

Van Syrische vluchtelingen op weg naar hervestiging in Europa, tot Palestijnse vluchtelingen die al jaren in kampen wonen: de delegatieleden van de commissie Burgerlijke vrijheden spraken veel verschillende mensen tijdens hun bezoek aan Libanon op 19-22 september. Ze waren daar om de situatie te bekijken voor de toekomstige regels voor hervestiging van vluchtelingen. Ze spraken ook met vertegenwoordigers van lokale NGO's en grote internationale organisaties.

De voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, geeft commentaar op het verzoek van Turkije om drie miljard euro extra aan hulp en op de poging om een verband te leggen tussen de vluchtelingencrisis en de besprekingen van het land tot EU.
       

"Ten behoeve van de vluchtelingen is het nodigom samen te werken met Turkije," zei EP-voorzitter Martin Schulz na een ontmoeting met de Turkse premier Ahmet Davutoğlu op maandag 7 maart. Zij bespraken de vluchtelingencrisis, grenscontroles, visumliberalisering voor Turkse burgers evenals de persvrijheid in Turkije voorafgaand aan de top EU-Turkije met regeringsleiders en de Turkse premier.

Mohammed bin Amin Al-Jefri        

Maandag was de vicevoorzitter van de Raadgevende Vergadering van Saoedi-Arabië, Mohammed bin Amin Al-Jefri, in de commissie Buitenlandse zaken om de situatie in zijn regio te bespreken. Hij besprak ook over de betrekkingen tussen de EU en Saoedi-Arabië en de migratiecrisis. Volgens hem toont de EU met de opname van Syrische vluchtelingen haar respect voor de mensenrechten.

Nieuwsitems 

Syrian refugees carry blankets at the UN-run Zaatari refugee camp, north east of the Jordanian capital Amman        
Persbericht 

Persbericht 

EP-leden hebben donderdag in een resolutie de internationale gemeenschap opgeroepen gedane beloftes voor humanitaire hulp aan Syrië en Irak na te komen. Het EP dringt ook aan op een donorconferentie en pleit voor een allesomvattende strategie voor de regio.

Interview with Lebanon Prime Minister Tamam Salam        

"Het is een situatie zonder precedent", zei de Libanese premier Tammam Salam over de Syrische vluchtelingencrisis tijdens een officieel bezoek aan het Europees Parlement op 2 december. Hij sprak met de leden van de commissie buitenlandse zaken voorafgaand aan zijn ontmoeting met EP-Voorzitter Martin Schulz. In een interview vertelde Salam over de meest dringende problemen in Libanon waaronder problemen veroorzaakt door het conflict in Syrië.

Peter Maurer        

De voorzitter van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), Peter Maurer, heeft een beroep gedaan op de EU om haar inspanningen voor het stabiliseren van delen van het door crisissen geplaagde Midden-Oosten en Afrika te verhogen. Bij zijn ontmoeting met EP-Voorzitter Martin Schulz op 27 mei benadrukte hij de "enorm belangrijke bijdrage" van de EU aan de internationale activiteiten van het Rode Kruis.

Aanslag op Kobane        

Turkije moet meer doen om de Koerden te helpen de IS-dreiging in Kobane te bestrijden. Veel leden lieten dit weten in een debat op 22 oktober over de belegerde Syrische stad. Zij veroordeelden ook het geweld van IS en zeiden dat er meer moet worden gedaan om de terroristische groep aan te pakken en de slachtoffers te helpen. Sommigen wezen ook op de potentiële dreiging van chemische wapens en vonden dat een bredere strategie voor het Midden-Oosten nodig was.

Persberichten 

Nieuwsitems 

EP debate on Daesh        

Als gevolg vanhet aanhoudende conflict hadden 12,2 miljoen Syriërs in januari humanitaire hulp nodig. In het debat op 11 februari veroordeelden de EP-leden het geweld door de Islamitische Staat en zij pleitten voor meer steun aan de slachtoffers. Tijdens het debat spraken de leden ook over maatregelen met betrekking tot EU-burgers die zich bij jihadi groepen aansluiten en voor meer samenwerking met andere landen.

Twee Syrische kinderen ©BELGA-Jodi Hilton-NurPhoto        

Ieder jaar dwingen conflicten, vervolging of natuurrampen miljoenen kinderen, vrouwen en mannen om hun huizen te ontvluchten op zoek naar veiligheid. Sommigen zoeken hun toevlucht in de EU. Vorig jaar verleenden de lidstaten bescherming aan 135.700 asielzoekers en bijna de helft kreeg de vluchtelingenstatus. Vandaag, 20 juni, op Wereldvluchtelingendag kunt u meer lezen over wat het Parlement en de EU doen om te helpen.

Nabil El Araby        

Na de aanslagen in Parijs heeft de secretaris-generaal van de Arabische Liga een oproep gedaan voor meer samenwerking met de EU om extremisme tegen te gaan. Bij zijn toespraak tot de leden van de EP-commissie Buitenlandse zaken, zei Nabil El Araby: "De problemen waar wij nu mee worden geconfronteerd, hebben een universeel karakter en zijn niet beperkt tot één plek." Hij schetste hoe de Arabische wereld naar Europa kijkt en zei dat "de EU het voortouw heeft genomen bij alle rechtvaardige zaken."

Syrian refugees at a makeshift camp        
Persbericht 

Persbericht 

Het Europees Parlement wil dat de EU een humanitaire conferentie organiseert om de buurlanden van Syrië te helpen met het in goede banen geleiden van de groeiende vluchtelingenstroom. Woensdag nam het Parlement hierover een resolutie aan. Parlementariërs dringen erop aan dat humanitaire hulp aan vluchtelingen continueert en dat zij toegang krijgen tot eerlijke asielprocedures in de EU.

Een Koerdische jongen in een vluchtelingenkamp in Suruc, Turkije        

Meer dan negen miljoen Syriërs zijn de afgelopen jaren noodgedwongen hun huizen ontvlucht. Velen onder hen gingen naar de buurlanden Jordanië, Libanon en Turkije. De leden van de commissie Ontwikkelingssamenwerking spraken op maandag 3 november over de humanitaire crisis in Syrië en de situatie van de vluchtelingen in de ruimere regio. De gedachtewisseling volgde op plenaire debatten in oktober over de situatie in Kobane en de kwestie van Europese strijders voor IS.

Vluchtelingen uit Kobane izjn aangekomen in Turkije ©BELGA_Zumapress_Sebastian Backhaus        

De afgelopen jaren hebben meer dan negen miljoen Syriërs hun huizen moeten verlaten. Met de overwinningen van IS in zowel Syrië als Irak, wordt de situatie erger. "Geen conflict heeft ooit gezorgd voor zoveel doden, zoveel vluchtelingen en zoveel ontheemden in zo weinig tijd", zei Frej Fenniche (ONHCR) tijdens een hoorzitting op maandag. De meeste EP-leden vonden dat de EU-lidstaten meer vluchtelingen moet accepteren en verdere steun aan de buurlanden moeten geven.

Interview met Juan Fernando López Aguilar        

Honderdduizenden vluchtelingen zijn het Syrische regime ontvlucht en zijn gestrand in de Jordaanse woestijn. Juan Fernando López Aguilar, Spaans lid van de Socialisten en Democraten, leidde een delegatie van EP-leden naar Jordanië om de tragedie achter de krantenkoppen te zien. 'Ze dromen van een terugkeer naar hun huizen' zei hij. 'Ze doen een beroep op ons om te handelen.' We spraken met López Aguilar over hoe de EU een verschil in deze humanitaire crisis kan maken.

Kurdish Peshmerga fighter holds a position at a frontline where heavy clashes against Islamic States (IS) fighters take place        
Persbericht 

Persbericht 

Het Europees Parlement heeft de onthoofdingen van journalisten James Foley en Steven Sotloff en hulpverlener David Haines door de zogenaamde Islamitische Staat (IS) in de scherpst mogelijke bewoordingen veroordeeld. Het EP wil dat de EU al het mogelijke doet om Iraakse nationale en lokale autoriteiten te ondersteunen in hun strijd tegen IS, inclusief militaire steun.