Terugsturen van defecte goederen: nieuwe regels voor een betere EU-brede bescherming 

 
 

Deel deze pagina: 

Nieuwe regels voor een betere EU-brede bescherming voor aankopen online©AP Images/European Union-EP 

Het Parlement heeft zijn positie over nieuwe regels voor betere bescherming van onlineklanten aangenomen. De onderhandelingsfase kan nu van start gaan.

Momenteel zijn er binnen de EU verschillende regels over oplossingen voor defecte goederen, afhankelijk van het land waar je je bevindt en of je online of offline winkelt. Er kunnen verschillen zijn in het recht op reparatie of vervanging en hoe lang de garantie geldig is.

De nieuwe regels zullen overal in de EU hetzelfde zijn en betreffen zowel online als offline aankopen. Ze zullen de rechten van de consument versterken door:
• Het verschaffen van een vrije keuze voor een oplossing. Dit betekent dat de consument mag kiezen tussen een reparatie of vervanging. In geval van onbevredigende reparatie kan hij beroep doen op een prijsverlaging of volledige terugbetaling.
• Het vrijwaren van de consument van het aantonen dat het goed defect was op het moment van levering/aankoop gedurende een jaar na dato.

Stel, een consument koopt een koelkast in een lokale winkel. Volgens de nieuwe consumentenwetgeving van de EU zou de klant een jaar (in tegenstelling tot zes maanden, zoals nu het geval) gratis reparaties en vervanging kunnen aanvragen. Hiervoor hoeft hij niet aan te tonen dat het goed al defect was op het moment van aankoop. Dezelfde regels zouden gelden als de koelkast online was gekocht.

 

Op grond van de EU-regels blijft de handelaar ook aansprakelijk als er binnen twee jaar een gebrek optreedt. Echter moeten de kopers wellicht - vanaf het tweede jaar - aantonen dat het defect niet zijn verantwoordelijkheid is.

Rapporteur van het voorstel, Pascal Arimont (EVP, België), legt uit hoe de nieuwe regels werken:

 


 

 

 

Nieuwe uniforme regels zorgen voor rechtszekerheid voor alle verkopers, groot en klein, online en offline. Arimont: "Ze zorgen voor een gelijk speelveld voor bedrijven, door hen meer rechtszekerheid en vertrouwen te bieden bij grensoverschrijdende verkoop. Het wegnemen van juridische barrières zorgt ervoor dat we met name de zeer kleine bedrijven ondersteunen, waardoor ze hun eerlijke aandeel in e-commerce krijgen naast giganten zoals Amazon.”

De regels zijn van toepassing op materiële goederen. Wat digitale goederen betreft, bevinden de nieuwe EU-brede regels zich al in de onderhandelingsfase tussen het Parlement, de Raad en de Commissie. Het Parlement gaf hiervoor al groen licht in november 2017.Volgens deze regels hebben onlineklanten recht op reparatie of terugbetaling in het geval dat games, apps en nummers die in de EU zijn gekocht niet werken.

De nieuwe regels voor winkelen volgen die voor het afschaffen van geoblocking bij online winkelen, de beperkingen opgelegd door online winkels op basis van nationaliteit, woonplaats of verbindingsplaats. Deze beperkingen zullen tegen het einde van 2018 verdwijnen.