Nieuwsitems 

Infografiek eurobarometer        

Terrorismebestrijding moet de eerste prioriteit van de EU zijn, gevolgd door de aanpak van werkloosheid, de bestrijding van fiscale fraude, migratie, de bescherming van de buitengrenzen en democratie in de wereld, volgens de overgrote meerderheid van de ondervraagden in een speciale Eurobarometer in opdracht van het Europees Parlement. De deelnemers werd gevraagd of de EU meer of minder bij een reeks verschillende kwesties moet ingrijpen. Bekijk onze interactieve infografiek met meer informatie.

Eurobarometre: terrorism ©AP Images/ European Union-EP        

Terrorisme blijft een bedreiging voor Europa vormen en mensen verwachten dat de EU optreedt: 82% van de Europeanen wil dat de EU meer doet en 69% vindt dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn, blijkt uit een Eurobarometer-enquête in opdracht van het Europees Parlement. Het onderzoek toonde ook aan dat de meerderheid van de mensen terrorismebestrijding de belangrijkste prioriteit van de EU vindt voor meer actie.

Eurobarometre: tax-fraud ©AP Images/ European Union-EP        

Volgens de meest recente Eurobarometer-enquête in opdracht van het Europees Parlement, vindt 75% van alle Europeanen dat de EU moet meer doen om belastingfraude te bestrijden. Waar werkt het EP al aan op dit gebied? Sinds het begin van de economische en financiële crisis, hebben de leden aangedrongen op meer transparantie om een einde te maken aan oneerlijke belastingpraktijken. Bekijk ons dossier voor een overzicht van het werk van het Parlement.

Nieuwsitems 

Eurobarometre: unemployment ©AP Images/ European Union-EP        

Volgens de laatste Eurobarometer-enquête vindt 77% van de Europeanen dat de EU meer moet doen om het probleem aan te pakken. In reactie op de resultaten van de studie, drong Thomas Händel, voorzitter van de parlementaire commissie Werkgelegenheid er bij de EU-leiders op aan om "te streven naar investeringen en kwalitatief hoogwaardige, duurzame werkgelegenheid". Lees verder voor meer informatie over de rol van de EU in de strijd tegen de werkloosheid.

Beeld van een grenswachter  ©AP Images/ European Union-EP        

De vluchtelingencrisis liet zien dat je geen Schengenzone van vrij verkeer kunt hebben zonder sterke buitengrenzen. Volgens de meest recente Eurobarometer-enquête, wil 71% van de Europeanen dat de EU meer doet om deze grenzen te beschermen. Het Parlement werkt aan een reeks initiatieven om dit beheer te verbeteren.

Beeld van mensen in een bootje        

De EU heeft de afgelopen jaren een ongekende toestroom van migranten gekend. 74% van de Europeanen vindt dat de EU meer moet doen om de situatie te beheren, volgens de laatste Eurobarometer-enquête in opdracht van het Europees Parlement. Daarnaast zegt twee derde van de respondenten dat de EU-maatregelen wat betreft migratie ontoereikend zijn. Lees verder over de maatregelen waar het Parlement aan werkt.

Eurobarometre: milieu ©AP Images/ European Union-EP        

Europeanen zijn zeer begaan met het milieu: 67% wil de EU om meer te doet aan milieubescherming, blijkt uit een Eurobarometer-onderzoek in opdracht van het Europees Parlement. Lees ons artikel voor meer informatie over wat de EU al doet en zal doen om uw gezondheid en de biodiversiteit te beschermen en om klimaatverandering tegen te gaan.