Nieuwsitems 

Een schip met containers        

Gedumpte producten vormen een bedreiging voor Europese bedrijven en werknemers, maar weet u hoe het werkt? Ontdek het in onze beknopte handleiding over dumpen.

Een stuk vlees met een spuit        

Handelsoorlogen kunnen beter vermeden worden. Soms vinden landen het echter de moeite waard om handelsbeperkingen op te leggen, bijvoorbeeld in geval van zorg over de volksgezondheid of oneerlijke concurrentie. Op 21 januari debatteert de commissie Internationale handel over een aanpassing van regels waarin bepaald wordt wanneer en hoe de EU antidumping- en antisubsidie- maatregelen kan treffen. Dit debat volgt op het conflict van afgelopen jaar over zonnepanelen met China.