Deel deze pagina: 

Nieuwsitems 

Intro - IWD2017 ©Getty Image        

Vrouwen krijgen nog altijd minder geld voor hetzelfde werk. Ze zijn ook ondervertegenwoordigd in leidinggevende posities - slechts een derde van de managers in de EU is vrouw en ze verdienen gemiddeld een kwart minder dan mannen. Dit jaar vraagt het Parlement aandacht voor economisch empowerment van vrouwen.

video europarltv        

Dit jaar staat Internationale Vrouwendag in het Parlement in het teken van economisch empowerment van vrouwen Op het gebied van gendergelijkheid moet nog veel worden gedaan, zowel wat betreft de taakverdeling thuis, als wat betreft de situatie op het werk, in de politiek en in het onderwijs, zeggen EP-leden Constance Le Grip en Anna Hedh. Bekijk de video.

Infografiek        

Elk jaar vraagt het Europees Parlement in het kader van de Internationale Vrouwendag aandacht voor een specifiek onderwerp. Dit jaar hebben we besloten om licht te werpen op economisch empowerment van vrouwen. Bekijk de infografiek om te zien waar we moeten werken aan verbetering.

Nieuwsitems 

Gendergelijkheid ©AP Images/European Union-EP        

Dit jaar staat Internationale Vrouwendag in het EP in het teken van economisch empowerment. Op woensdag 8 maart geeft het Spaanse EP-lid Ernest Urtasun (Groenen/EVA), auteur van een verslag over gelijkheid, antwoord op uw vragen op FB live. Vrouwen worden nog vaak minder betaald, krijgen een lager pensioen en zijn minder vertegenwoordigd in de top van het bedrijfsleven en in de politiek.