Deel deze pagina: 

Nieuwsitems 

Video europalrtv        

Het Parlement wil dat er een einde komt aan de inflexibele lange- termijn EU-begroting waarmee niet adequaat op onvoorziene gebeurtenissen kan worden gereageerd. In een nieuwe overeenkomst tussen het Parlement en de lidstaten is de weg vrijmaakt om beter op nieuwe kwesties van veiligheid tot migratie of natuurrampen te kunnen reageren.

Interview met Alain Lamassoure        

De EU moet in de toekomst voor de begroting minder vertrouwen op rechtstreekse bijdragen van de lidstaten en in plaats daarvan rekenen op een systeem van eigen middelen, zoals dat een aantal decennia geleden bestond, stelt een verslag wat donderdag wordt gepresenteerd. Alain Lamassoure, medeauteur, wijst er op dat de voorstellen geen machtsverschuiving inhouden van de nationale hoofdsteden naar Brussel.