EP-leden bespreken terrorismebestrijding  

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Deel deze pagina: 

"De veiligheidssituatie in Europa is drastisch veranderd in de afgelopen jaren", zegt Claude Moraes, voorzitter van de commissie Burgerlijke vrijheden na de hoorzitting over terrorismebestrijding en de uitdagingen voor de interne veiligheid van de EU. De hoorzitting bracht op 14 april EP-leden en deskundigen bijeen om de veranderende terroristische dreigingen, beleidsinstrumenten van de EU en de strijd tegen extremisme en radicalisering te bespreken.

Deskundigen spraken over EU-burgers die in een korte periode radicaliseren en de rol die het internet en sociale media hierbij spelen. Ze bespraken ook de bestaande beleidsinstrumenten en hoe deze te verbeteren.


Na de hoorzitting benadrukte Moraes het belang van grensoverschrijdende samenwerking: "Deze hoorzitting bood een grote kans voor deskundigen en leden van het EP om te bespreken hoe te komen tot een integrale aanpak voor terrorismebestrijding en radicalisering". Hij benadrukte ook de algemene consensus die er bestaat met betrekking tot de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de autoriteiten.


EP-lid Rachida Dati  (EVP), die een verslag voorbereidt over de preventie van radicalisering en rekrutering van Europese burgers door terroristische organisaties, ons hun visie op de discussie. zei dat de standpunten van deskundigen en hun ervaring op de grond een noodzakelijke input voor haar werk is. Zij benadrukte het belang van de rol van het Europees Parlement in de strijd tegen het terrorisme en riep op tot betere coördinatie en meer doeltreffende acties op Europees niveau.


"Terroristen zullen altijd profiteren van het gebrek aan coördinatie tussen de EU-lidstaten. We hebben behoefte aan een duidelijk en meer bindend kader voor een betere samenwerking van de inlichtingendiensten in de EU en met derde landen, die slachtoffer zijn van terrorisme en jihadisme. Het is urgent om gevangenispersoneel op te leiden voor de opsporing en preventie van radicalisering," zei zij.


Klik hier voor meer nieuws van het EP