Europol: Lidstaten bijstaan in strijd tegen terrorisme en internationale criminaliteit 

 
 

Deel deze pagina: 

Europol speelt belangrijke rol bij bestrijding criminaliteit in Europa ©AP Images/ European Union-EP 

Grootschalige criminele en terroristische netwerken zijn een bedreiging voor ons allen. De Europese Politiedienst, Europol, helpt de lidstaten in hun strijd tegen internationale criminaliteit en terrorisme. Aangezien de bedreigingen evolueren zijn de Europol regeringen overeengekomen om de mogelijkheden voor terrorismebestrijding van Europol te vernieuwen. De leden van de commissie Burgerlijke vrijheden stemt hierover op maandagavond.

Over Europol


De Europese politiedienst Europolis gericht op versterking en verbetering van de samenwerking tussen lidstaten bij het voorkomen en bestrijden van ernstige internationale criminaliteit. Het werkt ook nauw samen met andere landen zoals de VS, Canada, Australië en Noorwegen.


Europol richt zich op een zeer breed scala van activiteiten zoal drugshandel, illegale immigratie en mensenhandel, kinderporno, internationale autodiefstal, computercriminaliteit, witwassen van geld en vervalsing van de euro.


Samenwerking en expertise


Een deel van het Europol-personeel komt van wetshandhavingsinstanties uit de lidstaten, waaronder reguliere politie, grenspolitie, douane en veiligheidsdiensten. Europol-functionarissen hebben geen directe arrestatiebevoegdheden en hebben geen bevoegdheid om onderzoek in de lidstaten te verrichten.


Europol staat nationale overheden bij door middel van informatie-uitwisseling, analyse, expertise en opleiding. De lidstaten doen een beroep op deze ondersteuning voor meer dan 18 000 grensoverschrijdende onderzoeken per jaar. Het beschikt ook over "state-of-the-art databases en communicatiekanalen, met snelle en veilige mogelijkheden voor het opslaan, zoeken, visualiseren en koppelen van informatie".


 


Europol 
  • meer dan 900 medewerkers  
  • gevestigd in Den Haag  
  • huidig directeur is de Brit Rob Wainwright