Reacties van het Parlement op de terroristische dreiging 

 
 

Deel deze pagina: 

Controle van een paspoort aan de grens 

Drie weken na de aanslagen van Parijs staat terrorismebestrijding hoog op de agenda van het Europees Parlement. Op maandag 30 november en dinsdag 1 december bespraken de leden van de commissie Burgerlijke vrijheden de EU-brede strategie die nodig is nu de strijd tegen IS intensiveert.

Verbetering bevoegdheden van Europol


Europol, de Europese Politiedienst, is waarschijnlijk het beste gemeenschappelijke wapen van de EU voor de bestrijding van terroristische acties. Om zijn vermogen voor terrorismebestrijding te verbeteren, bereikte het

Parlement een informeel akkoord  met de regeringen in de Raad om het mandaat van Europol te verbeteren. De commissie Burgerlijke vrijheden keurde het akkoord goed op maandag 30 november.


"De nieuwe Europolregels zijn het beste antwoord dat wij op de terroristische dreiging kunnen geven," zei rapporteur Agustín Díaz de Mera (EVP, ES). Met deze nieuwe bevoegdheden, zou het agentschap in sommige gevallen gemakkelijker in staat zijn gespecialiseerde eenheden en informatie uit te wisselen met particuliere organisaties. De ontwerpverordening moet nu door de regeringen in de Raad van Ministers en het Parlement zelf worden goedgekeurd.


Uitwisseling gegevens vliegpassagiers


Uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en identificatie van verdachten en potentiele "buitenlandse strijders" vergemakkelijken zijn belangrijke instrumenten voor de rechtshandhaving. Het voorstel voor de overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) legt de basis voor systematischer verzamelen, gebruiken en bewaren van de gegevens passagiers van internationale luchtvaartmaatschappijen.


Op dinsdag 1 december bracht rapporteur Timothy Kirkhope (ECR, UK) verslag uit in de commissie Burgerlijke vrijheden over de voortgang van de onderhandelingen tussen het Parlement, de Raad en de Commissie. Kirkhope zei dat er goede kansen zijn tegen het einde van het jaar een overeenkomst te bereiken. Echter er zijn nog een aantal twistpunten, bijvoorbeeld met betrekking tot de bewaartermijn van gegevens.


Ontwikkelen van een gemeenschappelijk antwoord


De recente aanslagen in Parijs hebben aangetoond dat een zwakte in de samenwerking tussen de lidstaten ruimte aan extremisten kan bieden om te handelen. "We moeten de burgers laten zien dat we in staat zijn om voor veiligheid te zorgen", zei de Europese coördinator voor terrorismebestrijding, Gilles de Kerchove, dinsdag in de commissie Burgerlijke vrijheden tijdens de bespreking van de EU-strategie voor terrorismebestrijding uit 2005. Vastberadenheid, pragmatisme en actie op de grond zijn de noodzakelijke ingrediënten voor elke poging om het terrorisme echt aan te pakken, zei hij.