Terrorismedebat: "De dreiging lijkt toe te nemen in de EU en daarbuiten" 

 
 

Deel deze pagina: 

Debat over toenemende terrorismedreiging op 21 januari 2016  

De leden bespraken donderdag de aanpak van terrorisme in het licht van een toenemende terreurdreiging. Sprekers benadrukten het belang van het uitwisselen van informatie en de noodzaak om grenscontroles te versterken. Verder riepen zij de lidstaten op om de samenwerking te intensiveren.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, zei namens de Raad: "Afgaande op de recente gebeurtenissen, lijkt de terroristische dreiging in de EU maar ook in de omgeving en daarbuiten toe te nemen."


Samenwerking

De lidstaten moeten samenwerken met elkaar en met landen buiten de EU om terrorisme te bestrijden, benadrukten veel sprekers.


Koenders zei dat informatie-uitwisseling en operationele samenwerking topprioriteiten voor de Raad zijn en noemde de voorlopige overeenkomst over passagiersgegevens (PNR) als voorbeeld: "De overeenkomst over de PNR-richtlijn zal de politie en de inlichtingendiensten ondersteunen bij het opsporen van mogelijke terroristen en criminelen door de toegang tot reisgegevens van passagiers."


Dimitris Avramopoulos, de Commissaris voor migratie en binnenlandse zaken, zei: “Lidstaten moeten elkaar beter vertrouwen, meer informatie delen, onderling en ook met Europol. De dreigingen is gemeenschappelijk, onze aanpak moet ook gemeenschappelijk zijn. Dit is geen wedstrijd; we versterken elkaar als we samenwerken."


Jan Philipp Albrecht (GROENEN/EVA, Duitsland) riep de lidstaten op om hun verantwoordelijkheid te nemen: "De lidstaten hebben een groot aantal maatregelen geblokkeerd om gemeenschappelijke normen voor samenwerking op het gebied van strafrechtelijke vervolging van georganiseerde misdaad en terrorisme in te voeren. Vooral wat betreft het delen van informatie tussen instellingen en instanties van de lidstaten en Europol of andere instanties op Europees niveau. Het werkt nog steeds niet. "


Dit werd herhaald door Avramopoulos: "Op persoonlijke basis kan ik u vertellen dat ik niet blij ben met de samenwerking tot nu toe. Helaas houden de meeste lidstaten de beste informatie voor zichzelf."


Angel Dzhambazki (ECR, Bulgarije) wees op de rol van landen buiten de EU: "Helaas zijn terroristische organisaties onderschat, radicalisering is onderschat en eigenlijk heeft multiculturalisme gefaald. Helaas voeren vele landen nog steeds een nogal roekeloos beleid ten aanzien van landen als Turkije, Saoedi- Arabië en Qatar die terroristische organisaties sponsoren. Het is tijd om hieraan een einde te maken."


Migratie


De migratiekwestie bleek een controversiële zaak tijdens het debat. In het afgelopen jaar vond een ongekend aantal migranten hun weg naar Europa, waardoor veel landen tijdelijk opnieuw grenscontroles binnen de Schengen-zone hebben ingevoerd. Sommigen vrezen dat terroristen gebruik zouden kunnen maken van de migratiecrisis om Europa binnen te komen.


Elissavet Vozemberg-Vrionidi (EPP, Griekenland) waarschuwde voor het in één adem noemen van de termen migratie en terrorisme ". Deze twee verschijnselen kunnen zeker niet worden verbonden"


Steven Woolfe (EFDD, VK) zei: "De meerderheid van migranten zijn economische migranten, de overgrote meerderheid van de asielzoekers zijn echt mensen op de vlucht voor terrorisme." Hij sprak zich ook uit tegen open grenzen.


Vicky Maeijer (ENF, Nederland) benadrukte het belang van grenscontroles: "Als je Europeanen wilt beschermen, is het tijd dat we accepteren dat de enige oplossing het sluiten van onze nationale grenzen is en het terugsturen van alle zogenaamde asielzoekers."


Lampros Fountoulis, een niet-fractiegebonden lid uit Griekenland, zei: "Europese landen hebben het terrorisme de straten van Europa laten binnendringen (...) We zien racisme en allerlei andere verschijnselen We hebben verstandige manieren nodig voor de aanpak van terroristen."


Noodzaak van evenwichtige maatregelen


Hoewel de leden zich uitspraken voor maatregelen om terrorisme aan te pakken, waarschuwden zij dat deze eerlijk en evenwichtig moeten zijn.


Birgit Sippel (S&D, Duitsland) zei dat een Europees-brede definitie van terroristische daden en andere criminaliteit nodig is: "Eerlijke procedures moeten altijd worden gegarandeerd, zodat zaken niet falen. We moeten voorkomen en vervolgen."


Petr Ježek (ALDE, Tsjechië) riep op tot maatregelen om onze interne en externe veiligheid te bevorderen maar benadrukte: "Uiteraard moeten deze maatregelen effectief maar niet overdreven zijn."


Inês Cristina Zuber (GUE/NGL, Portugal) waarschuwde dat genomen maatregelen voor terrorismebestrijding de vrijheid zouden kunnen ondermijnen. "Ze zijn een essentieel onderdeel van de militarisering en oorlog wat tot racisme en vreemdelingenhaat kan leiden," zei ze. Ze pleitte voor een einde aan de inmenging in soevereine staten, waarvan zij zei dat dit één van de oorzaken van terrorisme is.