Misdaad voorkomen: voorstel nieuwe regels wapenbezit 

 
 

Deel deze pagina: 

Strengere en uniforme regels voor wapens ©AP Images/ European Union-EP 

Na de terreuraanslagen in Parijs in november heeft de Europese Commissie nieuwe regels voorgesteld om te vookomen dat wapens in de verkeerde handen terechtkomen. De leden van de commissie Interne markt bespraken deze week in een hoorzitting de voorstellen met deskundigen.

De Europese Commissie stelde vorig jaar een herziening van de huidige wetgeving voor. De huidige regels stammen uit 1991 en werden bijgewerkt in 2008.


De huidige EU-regels stellen dat automatische vuurwapens verboden zijn. Voor semiautomatische wapens is een vergunning nodig en andere vuurwapens zoals geweren moeten door hun eigenaren worden aangegeven. Antieke wapens vallen niet onder de wetgeving.


De Commissie stelt voor dat de nieuwe regels ook van toepassing moeten zijn op verzamelaars en musea door hen te verplicht de gevraagde vergunningen of verklaringen te hebben. Het zou musea slechts worden toegestaan om automatische wapens te houden als ze onbruikbaar zijn gemaakt.


Een ander belangrijk voorstel van de Commissie houdt in dat een register van vuurwapens in de nationale registers moet worden bijgehouden tot de wapens worden vernietigd. De huidige regels vereisen dat de gegevens 20 jaar worden bewaard


De Commissie stelt ook gemeenschappelijke regels voor voor het kenmerken van vuurwapens, strengere regels voor de verkoop via internet , het opnemen in de regels van alarmwapens, die kunnen worden omgebouwd tot echte wapens,  en een uniforme limiet van vijf jaar voor vergunningen.


Het verslag zal naar verwachting eind juni in de commissie Interne markt worden aangenomen. De eerste lezing in de plenaire vergadering is gepland voor dit najaar.