Plenair debat over strategieën voor terrorismebestrijding 

 
 

Deel deze pagina: 

Je suis Bruxelles: het bezoekerscentrum van het EP herdenkt de slachotoffers van de aanslagen op 22 maart  

De aanslagen in Brussel op 22 maart waren niet de eerste in Europa. Het Westen is een doelwit van extremisten en een zo nauw mogelijke samenwerking binnen de EU op het gebied van terrorismebestrijding is noodzakelijk. In de nasleep van de aanslagen, worden op dinsdag 12 april in de plenaire vergadering strategieën voor terrorismebestrijding met de Commissie en de Raad besproken.

Het debat gaat om 15.00 uur van start. U kunt het hier live volgen.


"Europese burgers verwachten terecht concrete actie van hun regeringen en van de EU voor terrorismebestrijding. Dit moet elk aspect van de dreiging dekken, van preventie tot bescherming en vervolging," zei EP-ondervoorzitter Sylvie Guillaume na afloop van de buitengewone top van de ministers van Justitie na de aanslagen. Maatregelen ten behoeve van terrorismebestrijding zijn niet nieuw. De aanslagen in Madrid in 2004 en Londen in 2005 vormden een keerpunt en de strategie voor terrorismebestrijding van de EU werd een paar maanden later aangenomen.


Het Parlement werkt momenteel aan twee voorstellen die eind vorig jaar door de Commissie werden gepresenteerd: een richtlijn over terrorismebestrijding die voorbereidende handelingen, zoals het reizen voor dit doel, strafbaar wil stellen en een richtlijn over controle op de verwerving en het bezit van wapens.


Naar schatting 5.000 Europese burgers hebben zich bij terroristische organisaties in Irak en Syrië aangesloten en teruggekeerde buitenlandse strijders vormen een bedreiging voor de veiligheid in Europa. Het Parlement nam in november vorig jaar een resolutie aan over de preventie van radicalisering en rekrutering van EU-burgers. De tekst stelt manieren voor om extremisme aan te pakken, onder andere op het internet en in de gevangenis. Geradicaliseerde gedetineerden zouden bijvoorbeeld van andere gevangen moeten worden gescheiden.


De lidstaten moeten met elkaar en met derde landen samenwerken, benadrukten de leden in een debat na de aanslagen van Parijs. In december vorig jaar bereikten het EP en de Raad een akkoord over een richtlijn over passagiergegevens, een maatregel voor het systematisch verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens van vliegtuigpassagiers. Over deze richtlijn wordt op donderdag 14 april gestemd. De leden dringen aan dat de richtlijn niet ten koste mag gaan van de grondrechten van burgers en van de balans tussen privacy en veiligheid.  De stemming over de hervorming van gegevensbescherming staat eveneens gepland voor donderdag 14 april.


In mei wordt plenair gestemd over een sterker mandaat voor Europol, de Europese politiedienst. De leden stemmen daarnaast in april over meer personeel voor het centrum voor contraterrorisme van Europol.


Terrorismebestrijding blijft op de politieke agenda staan: een aantal andere dossiers worden de komende maanden behandeld waaronder over het Europees strafregister informatiesysteem en over het beheer van de buitengrenzen van het Schengengebied.


Het volledige dossier over terrorismebestrijding vindt u hier.


Klik hier voor meer nieuws van het Europees Parlement.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op 5 april 2016.